Heroes VII: Tvrz (Stronghold)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 8385

Kmeny orků, nomádských barbarů, jsou roztroušenými a hrdými přeživšími dlouhého období pronásledování. Ve svých řadách mají udatné bojovníky podporované mocnými šamany.

Orkové dávají přednost otevřenému nebi a svobodě jít, kam je pudy ženou. Mnoho z nich si vybralo za svůj nomádský život v dunách Sahaarské pouště.

Orkové byli stvořeni v Sedmi městech během Války krvavého měsíce. Útočné jednotky orků se v konfliktu staly rozhodující silou, která zachránila Ashan před naprostým zničením. Jakmile však válka skončila a nebezpečí pominulo, přeživší orkové se stali otroky. Orkové a jejich bratři z řad zvířecích lidí se nakonec rozhodli proti čarodějným pánům povstat. Vyhlásili samostatnost na svých pánech i dračích bozích a odmítli před nimi pokleknout jako služebníci či uctívači.


Krvavá zuřivost
Ať už s démonickou krví nebo bez ní, všechny jednotky Tvrze sdílejí bojového
ducha Orků.Je to právě jejich dychtivost po boji, která je činní na začátku
každého střetnutí s nepřítelem rychlejší a silnější.

V jednotě je síla
Sahaarské pouštní kmeny sdružují hrdé orkské válečníky, jejich "bratrance"
gobliny a kyklopy, spojence z řad zvířecích lidí, jakými jsou například kentauři
či harpyje a Gnollové. Ale také pouštní zvířata, která si tyto kmeny buď ochočili
nebo se spolu spřátelili.

Zaútoč teď...
...mysli později! Orkští válečnici jsou dobře pohybliví, nosí lehké brnění
a používají silné zbraně. Obvykle se bez rozmyslu vrhají přímo na nepřítele,
spoléhající se na velké množství, ve kterém vždy bojují, rychlost, zuřivost
a houževnatost, které jim pomohou prolomit obranné řady protivníků.

Krvavá magie
Jelikož byli stvoření a následně zotročeni Čaroději, Orkové obecně nesnáší
magii pocházející od Dračích bohů. Namísto toho využívají nestálé krvavé
 magie a šamanských kouzel, posílených duchovním spojením se svými předky.


(klikněte pro plné rozlišení)

Budova Cena Požadavky Popis

Vesnická sněmovna
- - Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500  denně.

Městský výbor
 2000 Vesnická sněmovna
Úroveň města: 3
Poskytuje dalších 500  denně.

Městská radnice
 5000  5  5
Městský výbor
Úroveň města: 9
Poskytuje dalších 1000  denně.

Kapitol
 10.000  10  10 Městská radnice
Úroveň města: 15
Poskytuje dalších 2000  denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

Opevnění 1. úrovně
 800  10  5 Úroveň města: 1 Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou
tvořenou Tyranů a Gnollů.

Opevnění 2. úrovně
 800  5 Opevnění 1. úrovně
Úrovně města: 3
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Přidá do místní gardy Písečné wyverny a Kentaury.
Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejích jednotek.

Opevnění 3. úrovně
 800  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 12
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

Příkop
 500  2 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 6
Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Tyglík krvavé magie.

Dům drbů
 1000  5 Tržiště
Úroveň města: 3
15% šance k vyjednávání hrdinů hráče s neutrálními armádami uvnitř
oblasti kontroly města.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Cech zlodějů.

Totemy nebe a země
 300  2  2 Doupě snů
Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 9
Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

Sál hrdinů
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

Tržiště
 500 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

Bůžek plodnosti
 5000  5  5   2  2  2 Totemy nebe a země
Úroveň města: 12
Umožňuje jednou týdně vybrat v tomto městě příbytek, který okamžitě
vyprodukuje svůj týdenní přírůstek jednotek.

Městský portál
 500  2  2  2 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 6
Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město.
Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud
jim toto město bude nejblíže.

Doupě snů
 1000  5 Orkská kasárna
Úroveň města: 9
Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Chodce snů.


Tyglík krvavé magie
 500

Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 6

Všichni nepřátelští hrdinové v oblasti kontroly tohoto města získají -3 k magii.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Příkop.

Cech zlodějů
 500  5 Tržiště
Úroveň města: 3
Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Dům drbů.
 
Magický cech úrovně 1
 1000  5  5 Úroveň města: 3 Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě.

Magický cech úrovně 2
 1000  5  5  1  1  1  1 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 6
Poskytuje v tomto městě 4 náhodná kouzla 2. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 3
 1000  5  5  3  3  3  3 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 12
Poskytuje v tomto městě 3 náhodná kouzla 3. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 4
 1000  5  5  5  5  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 15
Poskytuje v tomto městě 1 náhodné kouzlo 4. úrovně.
To se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Hluboký důl
 2000  5 Skála wyvernů
Úroveň města: 9
Vyrábí 1  denně.

Totem Nebeského otce
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje +2 body krvavé zuřivosti hrdinům tvrze v oblasti kontroly tohoto
města.

Oltář zlomených čepelí
 500  5 Totem Nebeského otce
Úroveň města: 3
Hrdinové na návštěvě získají +1 k pohyblivosti a +5 k útoku v průběhu
příštích 3 bitev.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Moudrost Matky země.

Moudrost Matky země
 500  5 Totem Nebeského otce
Úroveň města: 3
Zvyšuje zisk zkušeností o 10% pro všechny spojenecké hrdiny, kteří vyhrají
bitvu v oblasti kontroly města.

Postaveném této budovy nebudete moci postavit: Oltář zlomených čepelí.

Sál nájezdníků
 2500  5  5 Oltář zlomených čepelí
/
Moudrost Matky země
Úroveň města: 9
Poskytuje 250  za každou vyhranou bitvu.

Nadšení Nebeského otce
 4000  5  5  5  5  5  5
Ashina slza
Úroveň města: 15
Poskytuje 5000  denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%.
Krvavá zuřivost začíná s dalšími 4 body.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně) a speciální budovy pro navýšení přírůstku:

Budova Cena Požadavky Popis

Gnollí slumy
 600  5 Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Gnolly s přírůstkem 24 jednotek týdně.


Lovecká bouda Gnollů
 800
Gnollí slumy
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Gnolly na Gnollí lovce.


Tábor Gnollů
 600  5

Gnollí slumy
Úroveň města: 3

Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Gnollů a Gnollích lovců o +24.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kolonie Harpyjí.

Hnízdo harpyjí
 500
Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Harpyje s přírůstkem 20 jednotek týdně.


Zuřivý hřad
 700  2 Hnízdo harpyjí
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Harpyje na Fúrie.


Kolonie harpyjí
 500  5 Hnízdo harpyjí
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Harpyjí a Fúrií o 20 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Tábor Gnollů.

Válečnické stany
 800
Úroveň města: 3 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Tyrany s přírůstkem 12 jednotek týdně.


Bitevní stan
 1100  5
Válečnické stany
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Tyrany na Drtiče.


Orkská kasárna
 800  5  5
Válečnické stany
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Tyranů a Drtičů o 12 týdně.

 

Kentauří tábor
 4000  5
Úroveň města: 6 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kentaury s přírůstkem 8 jednotek týdně.


Kentauří stanoviště
 6000  5  5
Kentauří tábor
Úroveň města: 6
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kentaury na Kentauří nájezdníky.


Bouda kentaurů
 4000  5
Kentauří tábor
Úroveň města: 6
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kentaurů a Kentauřích nájezdníků o 8 týdně.

 

Skála wyvernů
 3500  10  5
Úroveň města: 9 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Písečné wyverny s přírůstkem 7 jednotek týdně.


Hnízdo wyvernů
 5000  10
Skála wyvernů
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Písečné wyverny na Jedovaté wyverny.


Líheň wyvernů
 3500  10  5
Skála wyvernů
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Písečných wyvern a Jedovatých wyvern o 7 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kamenné pilíře.

Jeskyně bazilišků
 7000  5  10  5
Úroveň města: 12 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Baziliščí jezdce s přírůstkem 2 jednotek týdně.


Zakázané území bazilišků
 9000  5  5  5
Jeskyně bazilišků
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Jezdce na bazilišcích na Baziliščí kopiníky.


Kamenné pilíře
 7000  5  10  5
Jeskyně bazilišků
Úroveň hrdiny: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Baziliščích jezdců a Baziliščích kopiníků o 2 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Líheň wyvernů.

Rokle kyklopů
 12.000  5  15  5
Doupě snů
Líheň wyvernů
/
Kamenné pilíře
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Kyklopy s přírůstkem 1 týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Propast Behemotů.

Pilíř zuřivosti
 15.000  10  10
Rokle kyklopů
Úroveň města: 15
Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kyklopy na Rozzuřené kyklopy.


Propast Behemotů
 12.000  15  5  5
Doupě snů
Líheň wyvernů
/
Kamenné pilíře
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Behemoty s přírůstkem 1 jednotky týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Rokle kyklopů.

Trhlina Behemotů
 15.000  10  10
Propast Behemotů
Úroveň města: 15
Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Behemoty na Starobylé Behemoty.
Gnoll

Gnollí lovec
 
1-2 2
4 4
0 0
10 10
4 4
22 25
0 0
0 0
50% 50%
38 49
Gnollové patří mezi řadu zvířecích lidí stvořených čaroději z Domu chiméry,
kteří ovládli umění spojování lidí a zvířat. Gnoll je napůl člověkem a napůl
hyenou a jeho úkolem je stopovat a bez zastavení pronásledovat pach
nepřátel. Jakmile jsou nepřátelé nalezeni, gnollové se raději drží vřavy
stranou a útočí pomocí svých vrhacích nožů.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Když je stvořen zvířecí člověk, ponechá si větší část své lidské inteligence,
ale zároveň zdědí instinkty a tendence své zvířecí stránky. Gnollové do boje
zasahují jen příležitostně (snad by to někteří označili i za zbabělost). Gnollští
lovci proto nechávají boj zblízka na ostatních a zasahují jen ve chvílích, kdy
mohou nepříteli zasadit úder, aniž by se sami ocitli v přímém ohrožení.
          Příležitostný útok: Pokud jednotka nebojuje zblízka, získá okamžitou možnost střely s polovičním poškozením na nepřátelské jednotky, které jsou napadeny v boji zblízka (jednou za kolo).
Harpyje

Fúrie
 
2-3 2-3
1 1
0 0
12 13
6 6
29 35
0 0
0 0
- -
45 59
Harpyje jsou napůl lidmi a napůl dravými ptáky. Původně byly stvořeny pro
role průzkumníků, poslů a lehkých jednotek v řadách čarodějných armád.
Svou svobodu si získaly spolu s orky, kteří je přijali za své spojence
a považují je za oblíbence Nebeského otce.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Fúrie jsou harpyje, které přežily dost bitev na to, aby si osvojily pokročilé
techniky náletů. Úder jim není možné oplatit, protože létají nesmírnou rychlostí
a nesmírně obratně.
Úder a stažení: Jednotka po napadení cíle odletí na svou původní pozici, pokud je tato pozice stále přístupná.         Úder a stažení: Jednotka po napadení cíle odletí na svou původní pozici, pokud je tato pozice stále přístupná. Žádné oplácení: Nepřátelské jednotky nemohou oplácet útok této jednotky.
Tyran

Drtič
 
2-6 3-7
5 6
1 2
21 25
4 5
23 24
5 5
0 0
- -
92 143
Všichni orkové se rodí jako válečníci a není nic, po čem by toužili více, než
po bitevní vřavě, ve které krev nepřátel teče jako řeka. Jejich obvyklou
taktikou je jednoduchý náběh vstříc nepřátelům a spolehnutí se na počet,
rychlost, tvrdost a odolnost. Křižáci Říše je proto často nazývají barbary.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Drtiči jsou hlavní údernou silou orkské armády. Jsou to odolní a obávaní
válečníci, kteří dokáží běžet míle a míle bez zastavení po spalujících píscích
Sahaaru. Do bitvy se vrhají bez oddechu a říká se o nich, že je pohání vítr
v zádech sesílaný jejich strážným duchem, Nebeským otcem.
Démonské pokolení: Odolnost vůči ohni: Poškození utrpěné kouzly a efekty ohně je poloviční a účinnost nepřátelských ohnivých útoků je snížena o 25%. Zranitelnost světlem: Jednotka utrpí o 25% větší poškození útoky světlem.         Démonské pokolení: Odolnost vůči ohni: Poškození utrpěné kouzly a efekty ohně je poloviční a účinnost nepřátelských ohnivých útoků je snížena o 25%. Zranitelnost světlem: Jednotka utrpí o 25% větší poškození útoky světlem. Nespoutaný: Jednotka je imunní vůči všem druhům omezení pohybu.
Kentaur

Kentauří nájezdník
 
5-8 6-10
9 9
3 5
28 34
4 5
26 33
0 0
0 0
50% 100%
250 325
Kentauři jsou stejně jako harpyje a gnollové zvířecími lidmi stvořenými
čaroději ze Sedmi měst. Kentauři jsou napůl lidmi a napůl koňmi a původně
byli stvořeni k roli průzkumníků a mobilních lučištníků čarodějných armád,
ale nakonec se z nich stali spíše otroci, dělali posly a tahali povozy.
Vzhledem k tomu, že je kentaur zároveň ořem i jezdcem, může vypálit
smrtící šíp a stáhnout se na jiné místo, případně může nejprve někam
doběhnout a poté vystřelit z nejvýhodnější pozice.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Kentaurští nájezdníci jsou druhem kentaurů, který se věnuje výhradně
válečnému umění. Ovládli umění odpoutání se z kontaktního boje, když se
nepřítel příliš přiblíží. Během pár skoků se umí vzdálit z frontové linie
a vystřelovat na své nepřátele šípy. Patří mezi nejlepší lehké jednotky na
celém Ashanu a k jejich vymanévrování je nutná velká taktická zkušenost.
Mobilní střelec: Jednotka se může buď pohnout a pak střílet nebo nejdříve střílet a pak se pohybovat.         Mobilní střelec: Jednotka se může buď pohnout a pak střílet nebo nejdříve střílet a pak se pohybovat. Manévrování: Když se jednotka chystá oplácet útok zblízka, nejprve udělá krok od útočníka a oplácí útokem z dálky.
Písečný wyvern

Jedovatý wyvern
 
6-10 7-12
4 4
3 4
38 45
6 7
36 39
0 0
0 0
- -
286 372
Wyverni jsou potomky létajících plazů, jejichž těla byla zmutována dračí krví
během Mýtického věku. Přestože jsou wyverni menší než draci, jsou to stále
ohromující zvířata. Mají velká netopýří křídla a jejich tělo je pokryto plazími
šupinami. Píseční wyverni se nachází v poušti Sahaar, jsou napojeni na
magii země a disponují schopností regenerace.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Některé druhy wyvernů se nespokojí jen s tím, že by své nepřátele likvidovaly
zuby a pařáty, ale hrozí také svým kyselinovým dechem. Tito wyverni
přebývají v nejdrsnějších zákoutích Sahaaru, vyznačují se prchlivou povahou
a zvláštním zvykem zabíjet vše a všechny, kdo vstoupí na jejich území.
Regenerace: Jednotka zregeneruje 20 bodů zdraví na konci svého kola. Odolnost vůči zemi: Poškození utrpěné kouzly a efekty země je poloviční a účinnost nepřátelských útoků zemí je snížena o 25 %.         Regenerace: Jednotka zregeneruje 20 bodů zdraví na konci svého kola. Odolnost vůči zemi: Poškození utrpěné kouzly a efekty země je poloviční a účinnost nepřátelských útoků zemí je snížena o 25 %. Kyselinový plivanec: Zasažené jednotky utrpí polovinu poškození prvním útokem na začátku svého příštího kola a 25 % v kole dalším.
Baziliščí jezdec

Baziliščí kopiník
 
18-23 25-27
10 12
10 10
120 155
5 6
22 25
0 0
10 10
- -
1300 1690
Bazilišci mají šupiny, jsou oškliví a vůbec na ně není radno pohledět. Jsou to
velcí plazi nacházející se v opuštěných oblastech. Patří mezi řadu podivných
bytostí, které vznikly po bitvách Mýtického věku, kdy krev raněných draků
stékala po tváři Ashanu a z primitivních zvířat tvořila magické bytosti.
Nejnebezpečnější zbraní baziliška je schopnost pohledem dočasně měnit
nepřátele v kámen.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Goblini patří mezi “selhání” při experimentech s tvorbou orků. Zrodili se z krve
nižších démonů. Jejich plodnost je nepřímo úměrná fyzickým a intelektuálním
dovednostem. Rozmnožili se jako krysy, přestože se čarodějové opravdu
hodně snažili je vyhubit. Goblini jsou nevyzpytatelní a zbabělí… ale i oni v sobě
dokáží najít nějakou odvahu. Zvláště, když si mohou osedlat baziliška
a nepřátele držet v odstupu pomocí dlouhých kopí.
Zkamenění: Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola nebo do chvíle kdy jsou napadeny.         Zkamenění: Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola nebo do chvíle kdy jsou napadeny. Dalekonosný úder: Malé jednotky nemohou oplácet útok této jednotky.
Kyklop

Rozzuřený kyklop
 
70-79 70-85
20 28
18 18
410 460
4 4
25 27
0 0
10 10
- -
5500 7150
1 2
- 1
Stejně jako goblini i kyklopové byli považováni za “nezdar” při
experimentech s orky. Zrodili se z krve velkých démonů a stali se z nich
obří giganti s tělem a myslí pokřivenými chaotickými výtrysky. Řada frakcí
by jejich moc ovládla pro sebe, ale pouze orkové mají sílu, trpělivost
a odvahu je “ochočit” a dát jim místo ve svých vesnicích v rolích neúnavných
dělníků. Na bojišti pak kyklopové plní roli těžkých útočných jednotek
a “obléhacích strojů”.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Přestože mají kyklopové od přírody klidnou povahu spojenou s dětinskou
jednoduchostí, když jsou zranění (fyzicky nebo emocionálně), vypukne v nich
výbušná a děsivá zuřivost pramenící z chaotické krve. Díky tomu jsou pak
nebezpeční pro všechny, svůj vlastní druh nevyjímaje. Vybraní kyklopové
dokáží tuto zuřivost soustředit prostřednictvím svého “Oka zla” a spalovat
nepřátele z dálky.
Démonské pokolení: Odolnost vůči ohni: Poškození utrpěné kouzly a efekty ohně je poloviční a účinnost nepřátelských ohnivých útoků je snížena o 25%. Zranitelnost světlem: Jednotka utrpí o 25% větší poškození útoky světlem. Rozmáchlý úder: Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v malém úhlu kolem cílové jednotky. Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola.         Démonské pokolení: Odolnost vůči ohni: Poškození utrpěné kouzly a efekty ohně je poloviční a účinnost nepřátelských ohnivých útoků je snížena o 25%. Zranitelnost světlem: Jednotka utrpí o 25% větší poškození útoky světlem. Rozmáchlý úder: Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v malém úhlu kolem cílové jednotky. Kriticky zasažené jednotky jsou znehybněny až do konce svého příštího kola. Ohnivé oko: Jednotka vystřelí s normálním dostřelem a způsobí 40 až 47 bodů poškození ohněm.
Behemot

Starobylý Behemot
 
60-77 60-77
25 27
18 20
420 470
5 6
27 28
0 0
0 0
- -
5500 7150
1 2
- 1
O těchto obřích opičích bytostech přebývajících ve skalistých horách
Sahaaru se toho moc neví. Učenci předpokládají, že jsou to ty samé
bytosti, kterým se ve starých legendách říká behemoti. Dlouhé
pařáty behemotů jsou nesmírně ostré a dokáží si poradit s většinou
materiálů.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Behemoti jsou nesmírně společenské bytosti. Mladší behemoti jsou ve své
skupině obvykle lovci, přičemž starší jedinci, kteří se vyznačují šedou srstí,
drží stráž. Běda vetřelci, který vstoupí na území skupiny. Starobylí
behemoti jsou větší, drsnější a chytřejší. Na tak zavalité bytosti jsou navíc
překvapivě obratní.
Ostré pařáty: Zásahy jednotky ignorují polovinu obrany cílové jednotky.         Ostré pařáty: Zásahy jednotky ignorují polovinu obrany cílové jednotky. Mocný skok: Jednou za bitvu může jednotka skočit na dvojnásobnou vzdálenost svého normálního dosahu pohyblivosti a napadnout všechny sousedící nepřátelské jednotky, které nemohou útok oplatit.


Chodec snů
 
20-28
5
5
600
0
21
0
0
100%
1500
útočná
a podpůrná
válečná
jednotka
Aby se šaman stal snovým chodcem, musí nejprve podniknout výpravu
do duchovního světa, aby se zde setkal s duchy svých předků. Po ovládnutí
zuřivého chaosu v těle a duši, který cestu provází, může snový chodec
využít sil Matky země k tomu, aby pomohla jeho kmeni s léčivými rituály
a útočnou magií.
    Šamanské léčení: Vyléčí cílovou přátelskou jednotku (bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty). Síla léčení: 1. úroveň = 20 životů, 2. úroveň = 40 životů, 3. úroveň = 60 životů, 4. úroveň = 120 životů a 5. úroveň = 300 životů. Zemský šíp: Vystřelí na cílovou nepřátelskou jednotku a způsobí jí poškození zemí. Síla útoku: 1. úroveň = 20-28 poškození, 2. úroveň = 35-48 poškození, 3. úroveň = 45-62 poškození, 4. úroveň = 50-68 poškození a 5. úroveň = 70-95 poškození.


Ochočený kyklop
 
75-115
0
12
3900
0
100
0
0
100%
-
obléhací
válečná
jednotka
Síla kyklopů je tak obrovská, že jsou často nasazováni v roli obléhacích
strojů při ničení bran, věží nebo městských hradeb. Tato gargantuovská
monstra jsou tak divoká a nezkrotná, že se jich bojí i orkové a pomocí
těžkých řetězů jim brání ve zničení svého okolí.
    Síla poškození: 1. úroveň = 75-115, 2. úroveň = 100-150, 3. úroveň = 135-195,
4. úroveň = 180-240 a 5. úroveň = 245-285.

Tags: Heroes VII

Komentáře   

#1 Antalyan 2015-10-27 16:55
Zlobí zarovnání odstavce baziliščích kopiníků.

EDIT: Ne, bylo to jen chybou prohlížeče :-)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.