Heroes II: Artefakty

. Publikováno v Heroes 2. Zobrazení: 10756

 

Artefakty - magické předměty - které předávající svou sílu hrdinovi, jenž je nosí, jsou další z možností, jak vylepšit jeho atributy. Do speciální kategorie pak spadají artefakty zvyšující váš denní příjem surovin, pohyb po souši i po moři a nakonec i legendární artefakty, zakopané na tajných místech (musíte odkrýt mapu pomocí obelisků). Zvláště jsou pak označeny artefakty, které do hry přinesl datadisk a to včetně prvního tzv. "kombo" artefaktu - tedy silného artefaktu, který se složí z několika částí.

Tyto předměty můžete nalézt na mapě dobrodružství, kde je bude strážit nějaká neutrální jednotka či vám je nabídne kouzelný skřítek k odkoupení za suroviny. Při pokusu o sebrání některých artefaktů můžete být dokonce i přepadeni! A pokud zabijete nepřátelského hrdinu, získáte automaticky všechny jeho artefakty (pokud na ně budete mít místo).

Detailní seznam všech artefaktů naleznete v této tabulce, přičemž jsou pro přehlednost řazeny do skupin dle využití:

 

Artefakt Popis - účinek Základní hra / datadisk

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   Ú t o k


Hromový Řemdih Nadvlády
(Thunder Mace of Dominion)
+1 k Útoku Heroes II - základní hra

Obří Cep Nadvlády
(Giant Flail of Dominion)
+1 k Útoku Heroes II - základní hra

Mocná Sekera Nadvlády
(Power Axe of Dominion)
+2 k Útoku Heroes II - základní hra

Dračí Meč Nadvlády
(Dragon Sword of Dominion)
+3 k Útoku Heroes II - základní hra

Posvátné Kladivo
(Holy Hammer)
+5 k Útoku Heroes II - datadisk PoL

Meč Anduranu
(Sword of Anduran)
+5 k Útoku
kombo artefakt
Heroes II - datadisk PoL

Dokonalý Meč Nadvlády
(Ultimate Sword of Dominion)
+12 k Útoku
legendární artefakt
Heroes II - základní hra

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   O b r a n u


Obrněné Rukavice Ochrany
(Armoured Gauntlets of Protection)
+1 k Obraně Heroes II - základní hra

Strážcova Helma Ochrany
(Defender Helm of Protection)
+1 k Obraně Heroes II - základní hra

Štít Ochrany
(Stealth Shield of Protection)
+2 k Obraně Heroes II - základní hra

Skvělý Kyrys Ochrany
(Divine Breastplate of Protection)
+3 k Obraně Heroes II - základní hra

Kyrys Anduranu
(Breastplate of Anduran)
+5 k Obraně
kombo artefakt
Heroes II - datadisk PoL

Dokonalý Plášť Ochrany
(Ultimate Cloak of Protection)
+12 k Obraně
legendární artefakt
Heroes II - základní hra

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   S í l u   k o u z e l


Čarodějův Náramek Magie
(Caster's Bracelet of Magic)
+2 k Síle kouzel Heroes II - základní hra

Mágův Prsten Moci
(Mage's Ring of Power)
+2 k Síle kouzel Heroes II - základní hra

Čarodějčina Brož Magie
(Witch's Broach of Magic)
+3 k Síle kouzel Heroes II - základní hra

Ruka Mučedníka
(Arm of the Martyr)
 +3 k Síle kouzel
prokletý: sníží morálku na úroveň nemrtvých
Heroes II - datadisk PoL
 
Tajuplný Náhrdelník Magie
(Arcane Necklace of Magic)
 +4 k Síle kouzel Heroes II - základní hra

Hůl Čar a Kouzel
(Staff of Wizardry)
+5 k Síle kouzel Heroes II - datadisk PoL

Přilba Anduranu
(Helm of Anduran)
+5 k Síle kouzel
kombo artefakt
Heroes II - datadisk PoL

Dokonalá Hůlka Magie
(Ultimate Wand of Magic)
+12 k Síle kouzel
legendární artefakt
Heroes II - základní hra

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   Z n a l o s t


Menší Svitek Znalosti
(Minor Scroll of Knowledge)
+2 ke Znalosti Heroes II - základní hra

Větší Svitek Znalosti
(Major Scroll of Knowledge)
+3 ke Znalosti Heroes II - základní hra

Lepší Svitek Znalosti
(Superior Scroll of Knowledge)
+4 ke Znalosti Heroes II - základní hra

Nejlepší Svitek Znalosti
(Foremost Scroll of Knowledge)
+5 ke Znalosti Heroes II - základní hra

Dokonalá Kniha Znalosti
(Ultimate Book of Knowledge)
+12 ke Znalosti
legendární artefakt
Heroes II - základní hra

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   v í c e   a t r i b u t ů


Ostnatá Helma
(Spiked Helm)
+1 k Útoku
+1 k Obraně
Heroes II - základní hra

Ostnatý Štít
(Spiked Shield)
+2 k Útoku
+2 k Obraně
Heroes II - základní hra

Lamač Mečů
(Sword Breaker)
+4 k Obraně
+1 k Útoku
Heroes II - datadisk PoL

Bílá Perla
(White Pearl)
+1 k Síle kouzel
+1 ke Znalosti
Heroes II - základní hra


Černá Perla
(Black Pearl)

+2 k Síle kouzel
+2 ke Znalosti
Heroes II - základní hra
 
Legendární Žezlo
(Legendary Scepter)
+2 ke všem atributům Heroes II - datadisk PoL
 
Dokonalá Koruna
(Ultimate Crown)
+4 ke všem atributům Heroes II - základní hra
 
Dokonalá Hůl
(Ultimate Staff)
+5 k Síle kouzel
+5 ke Znalosti
Heroes II - základní hra
 
Dokonalý Štít
(Ultimate Shield)
+6 k Útoku
+6 k Obraně
Heroes II - základní hra

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   M o r á l k u   a   Š t ě s t í


Medaile Odvahy
(Medal of Courage)
+1 k Morálce Heroes II - základní hra

Medaile Znamenitosti
(Medal of Distinction)
+1 k Morálce Heroes II - základní hra

Medaile Cti
(Medal of Honor)
+1 k Morálce Heroes II - základní hra

Medaile Udatnosti
(Medal of Valor)
+1 k Morálce Heroes II - základní hra

Odznak Neštěstí
(Fizbin of Misfortune)
-2 k Morálce
prokletý artefakt
Heroes II - základní hra

Čtyřlístek
(Four Leaf Clover)
+1 ke Štěstí Heroes II - základní hra

Hráčova Štastná Mince
(Gambler's Lucky Coin)
+1 ke Štěstí Heroes II - základní hra

Králičí Tlapka pro Štěstí
(Lucky Rabbit's Foot)
+1 ke Štěstí Heroes II - základní hra

Zlatá Podkova
(Golden Horseshoe)
+1 ke Štěstí Heroes II - základní hra

Špička Stěžně
(Masthead)
+1 ke Štěstí a Morálce při námořních bitvách Heroes II - datadisk PoL

A r t e f a k t y   o v l i v ň u j í c í   p ř í j e m   s u r o v i n


Bezedný Vozík Rudy
(Endless Cart of Ore)
+1  denně Heroes II - základní hra

Bezedná Zásoba Dřeva
(Endless Cord of Wood)
+1  denně Heroes II - základní hra

Bezedná Lahvička Rtuti
(Endless Vial of Mercury)
+1  denně Heroes II - základní hra

Bezedný Váček Krystalů
(Endless Pouch of Crystal)
+1  denně Heroes II - základní hra

Bezedný Váček Síry
(Endless Pouch of Sulfur)
+1  denně Heroes II - základní hra

Bezedný Váček Drahokamů
(Endless Pouch of Gems)
+1  denně Heroes II - základní hra

Bezedná Peněženka Zlata
(Endless Purse of Gold)
+500  denně Heroes II - základní hra

Bezedná Brašna Zlata
(Endless Bag of Gold)
+750  denně Heroes II - základní hra

Bezedný Měšec Zlata
(Endless Sack of Gold)
+1000  denně Heroes II - základní hra

Daňová Pohledávka
(Tax Lien)
-250  denně
prokletý artefakt
Heroes II - základní hra

Zlatá Husa
(Golden Goose)
+10.000  denně
legendární artefakt
Heroes II - základní hra

S p e c i á l n í    a r t e f a k t y


Ankh
Zdvojnásobuje účinnost vašich oživovacích kouzel.
Oživení Trvalé Oživení
Heroes II - základní hra

Kniha Elementů
(Book of Elements)
Zdvojnásobuje účinnost vašich přivolávacích kouzel.
Přivolání Vzdušného Elementála Přivolání Zemského Elementála Přivolání Ohnivého Elementála Přivolání Vodního Elementála
 Heroes II - základní hra

Kniha Elementů
(Broach of Shielding)
Snižuje poškození z kouzel Armagedon a Živelná Bouře o 50%.
-2 k Síle kouzel
Armagedon Živelná Bouře
Heroes II - datadisk PoL 

Prsten Živlů
(Elemental Ring)
Snižuje cenu kouzel Přivolání elementů o 50%.
Přivolání Vzdušného Elementála Přivolání Zemského Elementála Přivolání Ohnivého Elementála Přivolání Vodního Elementála
Heroes II - základní hra
 
Očarované Hodiny
(Enchanted Houglass)
 Doba trvání vašich kouzel je prodloužena o +2 kola.
Heroes II - základní hra

Věčně-ledový Rampouch
(Evercold Icicle)
Ledová kouzla způsobují o 50% větší zranění.
Ledový Paprsek Ledový Kruh
Heroes II - základní hra 

Věčně-žhavé Lávové Kameny
(Everhot Lava Rock)
Ohnivá kouzla způsobují o 50% větší zranění.
Ohnivá Koule Ohnivý Výbuch
Heroes II - základní hra

Oko Zla
(Evil Eye)
Snižuje cenu kouzla Prokletí o 50%.
Prokletí
Heroes II - základní hra

Ohnivý Plášť
(Fire Cloak)
Snižuje poškození způsobené ohnivými kouzly o 50%.
Ohnivá Koule Ohnivý Výbuch
Heroes II - základní hra

Ledový Plášť
(Ice Cloak)
Snižuje poškození způsobené ledovými kouzly o 50%.
Ledový Paprsek Ledový Kruh
Heroes II - základní hra 

Zlaté Hodinky
(Gold Watch)
Zdvojnásobuje trvání kouzla Hypnóza.
Hypnóza
Heroes II - základní hra

Srdce Ohně
(Heart of Fire)

Snižuje poškození způsobené ohnivými kouzly o 50%.
Ohnivá Koule Ohnivý Výbuch
Zdvojnásobuje poškození způsobené ledovými kouzly.
Ledový Paprsek Ledový Kruh

Heroes II - datadisk PoL

Srdce Ledu
(Heart of Ice)

Snižuje poškození způsobené ledovými kouzly o 50%.
Ledový Paprsek Ledový Kruh
Zdvojnásobuje poškození způsobené ohnivými kouzly.
Ohnivá Koule Ohnivý Výbuch

Heroes II - datadisk PoL

Posvátný Přívěsek
(Holy Pendant)

Dává vašim jednotkám imunitu vůči kouzlu Prokletí.
Prokletí

Heroes II - základní hra 

Přívěsek Pohybu
(Kinetic Pendant)

Dává vašim jednotkám immunitu vůči kouzlu Paralýza.
Paralýza

Heroes II - základní hra 

Přívěsek Smrti
(Pendant of Death)

Dává vašim jednotkám imunitu vůči kouzlům zraňující
nemrtvé jednotky.
Svaté Slovo Svatý Výkřik

Heroes II - základní hra 

Přívěsek Života
(Pendant of Life)

Dává vašim jednotkám imunitu vůči kouzlům zraňující
živé jednotky.
Dech Smrti Vlna Smrti

Heroes II - základní hra

Přívěsek Svobodné Vůle
(Pendant of Free Will)

Dává vašim jednotkám imunitu vůči kouzlu Hypnóza.
Hypnóza

Heroes II - základní hra 

Přívěsek Vidoucího Oka
(Seeing-eye Pendant)

Dává vašim jednotkám imunitu vůči kouzlu Oslepení.
Oslepení

Heroes II - základní hra 

Přívěsek Klidu
(Serenity Pendant)

Dává vašim jednotkám imunitu vůči kouzlu Zuřivost.
Zuřivost

Heroes II - základní hra 

Blesková Helma
(Lightning Helm)

Snižuje poškození způsobené bleskovými kouzly o 50%.
Blesk Řetězový Blesk

Heroes II - základní hra 

Blesková Hůlka
(Lightning Rod)

Blesková kouzla způsobují o 50% větší zranění.
Blesk Řetězový Blesk

Heroes II - základní hra 

Prsten Moci
(Power Ring)

Každé kolo obnoví +2 magické body (spell points).

Heroes II - základní hra 

Čapka
(Skullcap)

Snižuje cenu kouzel ovlivňujících mysl o 50%.

Heroes II - základní hra 

Hadí Prsten
(Snake Ring)

Snižuje cenu kouzla Požehnání o 50%.
Požehnání

Heroes II - základní hra

Rýč Nekromancie
(Spade of Necromancy)

Zvýší dovednost Nekromancie o 10%.

Heroes II - datadisk PoL 

Koule Negace
(Sphere of Negation)

Nikdo nebude moci sesílat kouzla na bojišti.

Heroes II - datadisk PoL

Hůlka Negace
(Wand of Negation)

Dává vašim jednotkám immunitu vůči kouzlu Zruš Magii.
Zruš Magii

Heroes II - základní hra 

Kouzelníkův Klobouk
(Wizard's Hat)

Doba trvání vašich kouzel je prodloužena o +10 kol.

Heroes II - základní hra 

O s t a t n í    a r t e f a k t y

 
Kniha Kouzel
(Spell Book)
 Umožňuje hrdinům sesílat naučená kouzla.
K zakoupení v Cechu magie v hradě.
Heroes II - základní hra 

Kouzelný Svitek
(Spell Scroll)
Obsahuje jedno libovolné kouzlo, které může hrdina sesílat,
jakoby jej měl v Knize kouzel.
Heroes II - datadisk PoL

Vozík s Municí
(Ammo Cart)
Dává vašim jednotkám neomezené střelivo. Heroes II - základní hra

Vozík s Municí
(Balista of Quickness)
Váš katapult bude střílet 2x za kolo během obléhací bitvy. Heroes II - základní hra

Křišťálová Koule
(Crystal Ball)
Zobrazí vám přesné počty jednotek a detaily hrdinů a hradů
v okolí (klik pravým tlačítkem).
Heroes II - datadisk PoL

Zlatý Luk
(Golden Bow)
Umožní vašim jednotkám střílet bez postihu (-50% k poškození)
přes překážky.
Heroes II - základní hra

Ohyzdná Maska
(Hideous Mask)
Žádné jednotky na mapě dobrodružství se k vám nepřidají.
prokletý artefakt
Heroes II - základní hra

Kočovnické Boty Pohyblivosti
(Nomad Boots of Mobility)
Zvýší pohyb hrdiny po zemi. Heroes II - základní hra

Cestovatelovy Boty Pohyblivosti
(Traveller's Boots of Mobility)
Zvýší pohyb hrdiny po zemi. Heroes II - základní hra

Námořníkův Astroláb Pohyblivosti
(Sailor's Astrolabe of Mobility)
Zvýší bohyb hrdiny po moři. Heroes II - základní hra

Státníkův Brk
(Statesman's Quill)
Cena za kapitulaci v boji se sníží o 10%. Heroes II - základní hra

Dalekohled
(Telescope)
Hrdina získá +1 k dohledu na mapě dobrodružství. Heroes II - základní hra

Pravý Kompas Pohyblivosti
(True Compass of Mobility)
Zvýší pohyb hrdiny po zemi i po moři. Heroes II - základní hra

K o m b o    a r t e f a k t


Bojový Úbor Anduranu
(Battle Garb of Anduran)

+5 k Obraně.
+5 k Útoku.
+5 k Síle kouzel.
Hrdina získá kouzlo Městský Portál nezávisle na dovednosti Moudrost.
Městský Portál
+ maximální Morálka a Štěstí.

Heroes II - datadisk PoL

 

Tags: Artefakty

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.