Heroes VII: Pevnost (Fortress)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 10362

Trpaslíci pochází z řady roztroušených klanů, které se sjednotily v jeden mocný národ schopný sebeobrany před všemi nepřáteli. Děti draka ohně uctívají svého boha v hlubinách světa, kde je jediným zdrojem světla žhnoucí láva. Za odměnu pak znají tajemství kovárny a výhně.

Během Válek ohňů trpasličí armády spojily síly s ostatními Ashanskými národy v boji proti démonům a uzavřeli průchody do Sheoghu masivními opevněnými branami. Po skončení střetů se ale vrátili do svých domovů pod horami a několik následujících století se ostatním rasám v podstatě vyhýbali.

To všechno se změnilo několik let před Druhým zatměním, kdy se na trpasličích hranicích usadili první temní elfové. Z postupně se zhoršující situace se nakonec vyklubala Válka pod horami.


(klikněte pro plné rozlišení)

Budova Cena Požadavky Popis

Vesnická sněmovna
- - Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500  denně.

Městský výbor
 2000 Vesnická sněmovna
Úroveň města: 3
Poskytuje dalších 500  denně.

Městská radnice
 5000  5  5
Městský výbor
Úroveň města: 9
Poskytuje dalších 1000  denně.

Kapitol
 10.000  10  10 Městská radnice
Úroveň města: 15
Poskytuje dalších 2000  denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

Opevnění 1. úrovně
 1000  5  5 Úroveň města: 3 Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou
tvořenou Obránců a Koboldích průzkumníků.

Opevnění 2. úrovně
 1000  5 Opevnění 1. úrovně
Úrovně města: 6
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Přidá do místní gardy Disiry a Runové kněží.
Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejích jednotek.

Opevnění 3. úrovně
 1000  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 15
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

Příkop
 500 Opevnění 1. úrovně
Úroveň města: 6
Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

Runová opevnění
 1000  5  2 Opevnění 1. úrovně
Úroveň města: 9
Hradby, brána a věže města mají o 30% více zásahových bodů. V obléhacích
bojích o toto město se na bojiště rozmístí 6 ohnivých runových pastí.

Slévárna
 500  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 12
Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

Sál hrdinů
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

Tržiště
 500 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

Ministerská kancelář
 3000  5  5 Tržiště
Úroveň města: 12
Na začátku každého týdne budova vygeneruje 10% vašeho současného
zlata s limitem 20 000 zlatých. Počítá se před veškerými dalšími zlatými příjmy.

Městský portál
 500  2  2  2 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 6
Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město.
Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud
jim toto město bude nejblíže.

Zbrojnice
 500 Štítová kasárna
Úroveň města: 1
Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Balisty pevnosti.


Runový konstruktér
 500  5 Úroveň města: 3 Výroba válečných jednotek.
Umožňuje nakupovat Runové kameny.


Cech zlodějů
 500  5 Úroveň města: 12 Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.
 
Magický cech úrovně 1
 1000  5  5 Úroveň města: 3 Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě.

Magický cech úrovně 2
 500  5  1  1  1  1 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 6
Poskytuje v tomto městě 4 náhodná kouzla 2. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 3
 500  5  3  3  3  3 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 9
Poskytuje v tomto městě 3 náhodná kouzla 3. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 4
 500  5  5  5  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 12
Poskytuje v tomto městě 1 náhodné kouzlo 4. úrovně.
To se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Výheň
 500  2  2 Dílna
Úroveň města: 3
Poskytuje možnost převést dřevo a rudu na zlato a vzácné suroviny.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Runový ateliér.

Runový ateliér
 1500  5  1  1 Runový konstruktér
Úroveň města: 3
Aury run u přátelských hrdinů v oblasti kontroly města jsou o 50% silnější.
Bez vlivu na: Runa rovnováhy.

Ambasáda
 1000  5  5 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
+15% k šanci na úspěšné vyjednávání s neutrálními armádami pro vaše
hrdiny v oblasti kontroly města.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Arkathovu svatyni.

Arkathova svatyně
 1000  5  2 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Ohnivá kouzla seslaná vaším hrdinou jsou seslána v oblasti kontroly tohoto
města na vyšší úrovni.

Postaveném této budovy nebudete moci postavit: Ambasádu.

Posvátný oheň
 500  2 Úroveň města: 1 Hrdinové na návštěvě získají +2 k síle a +5 k vůdcovství na dobu příštích 3 bitev.

Arkathův věčný plamen
 4000  5  5  5  5  5  5
Ashina slza
Úroveň města: 15
Poskytuje 5000  denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%.
Po postavení poskytuje čtyři velké artefakty, čtyři relikvie a artefakt Ohnivý drak.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně) a speciální budovy pro navýšení přírůstku:

Budova Cena Požadavky Popis

Štítová kasárna
 900 Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Obránce s přírůstkem 22 jednotek týdně.


Štítové sály
 1200  5  2
Štítová kasárna
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Obránce na Štítové strážce.


Dílna
 1200  5

Štítová kasárna
Úroveň města: 3

Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Obránců a Štítových strážců o +11.

 

Koboldí nora
 1000  5
Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Koboldí průzkumníky s přírůstkem 23 jednotek týdně.


Koboldí doupata
 1400  2 Koboldí nora
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Koboldí průzkumníky na Koboldí stopaře.


Sýpka
 1400  5 Koboldí nora
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Koboldích průzkumníků a Koboldích stopařů o 12 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Rybářské jezírko.

Medvědí klece
 1400  5
Úroveň města: 3 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Medvědy s přírůstkem 7 jednotek týdně.


Klece Černých medvědů
 1700  5
Medvědí klece
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Medvědy na Černé medvědy.


Rybářské jezírko
 1700  5  5
Medvědí klece
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Medvědů a Černých medvědů o 4 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Sýpku.

Disův oheň
 3100  5
Posvátný oheň
Úroveň města: 6
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Disiry s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Táborový oheň Valkýr
 3600  5
Disův oheň
Úroveň města: 6
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Disiry na Valkýry.


Hořící panna
 4200  5  5  5
Disův oheň
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Disirů a Valkýr o 6 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Vulkanický kotel.

Soutok lávy
 3500  5
Úroveň města: 9 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Lávové elementály s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Magmatický soutok
 4000  5  5  5
Soutok lávy
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Lávové elementály na Magmatické elementály.


Vulkanický kotel
 4500  10  5
Soutok lávy
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Lávových elementálů a Magmatických elementálů o 6 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Hořící pannu.

Runová kaple
 6000  5  5
Runový konstruktér
Úroveň města: 12
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Runové kněží s přírůstkem 2 jednotek týdně.


Runový chrám
 7000  5  10
Runová kaple
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Runové kněží na Runové patriarchy.


Ohnivý pilíř
 8000  5  5  5
Runová kaple
Úroveň hrdiny: 15
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Runových kněží a Runových patriarchů o 2 týdně.

 

Krb Obrů
 12.000  5  5  5  10
Runová kaple
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Ohnivé obry s přírůstkem 1 týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kolébku ohně.

Krb Einherjarů
 16.000  10  5  10
Krb Obrů
Úroveň města: 15
Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Ohnivé obry na Einherjary.


Kolébka ohně
 13.000  5  15  5  5
Disův oheň
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Červené draky s přírůstkem 1 jednotky týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Krb Obrů.

Hora ohně
 16.000  15  5  5  5
Kolébka ohně
Úroveň města: 15
Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Červené draky na Žhnoucí draky.
Obránce

Štítový strážce
 
1-2 1-2
2 3
9 10
18 22
4 4
13 15
5 5
0 0
- -
41 54
Obránci pochází z klanu Grimsteel a jsou schopni jako skála odolávat
útokům svých nepřátel. Jsou vyzbrojeni obřími štíty připomínajícími zdi
pevnosti, a tak představují složitou překážku pro všechny nepřátele.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Štítoví strážci jsou bojem ostřílení válečníci, jejichž úkolem je chránit ostatní
trpasličí jednotky. Štítoví strážci mohou za využití svých mocných štítů
vytvořit neprostupnou zeď a snížit tak účinnost útoků nepřátel.
           Trpasličí štítová zeď: +5 k obraně proti útokům, které nejsou vedeny ze zálohy. Útoky a oplácení, které nejsou vedeny ze zálohy, nemohou jednotku zneschopnit. 

 
Koboldí průzkumník

Koboldí stopař
 
2-2 2-2
1 2
2 3
10 11
5 5
20 23
0 0
0 5
50% 50%
40 51
Koboldi jsou druhem zvířecích lidí, který má svůj domov na Agynském
poloostrově. Koboldi se o okolnostech svého stvoření baví jen velice
neradi. Vzhledem k podobnému vzezření a kultuře se věří, že vznikli
spojením trpaslíků s některým druhem velkého hlodavce. Skutečnost,
že trpaslíci ze Sudgerdu koboldy do svého města bez váhání přijali, tuto
teorii jen posiluje.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Koboldi jsou díky své zvířecí nátuře přirozeně spojení s divočinou. Mají velice
silný čich a jejich kožešina je chrání před tvrdými horskými povětrnostními
podmínkami. Trpaslíci ze Sudgerdu si talentu koboldů brzy povšimli
a dokázali je využít v roli stopařů.
           Mrštnost: Jednotka má +10 k obraně při napadení ze strany velkých jednotek. Velké jednotky nemohou tuto jednotku napadnout ze zálohy.
Medvěd

Černý medvěd
 
3-4 3-4
3 4
4 5
26 32
4 4
14 14
0 0
5 10
- -
158 174
Když cestují mimo své podzemní království, berou to trpaslíci z klanu
Winterwind často skrze nedaleký les, kde loví a chytají divoká zvířata.
Tímto způsobem také ochočují velké medvědy, kteří jsou cvičeni k boji
po boku trpaslíků.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Černí medvědi jsou větší a silnější než běžní medvědi, nosí těžké zbroje
a jsou pečlivě cvičeni. Tyto mocné bytosti jsou věrnými souputníky trpaslíků
z klanu Winterwind. Když je jejich cvičitelé vypustí na bojiště, jsou pro
nepřátele přímo smrtící.
Divočina: Vždy, když jednotka utrpí poškození kontaktním útokem nepřátelské jednotky (nikoli oplácením), zaútočí dvakrát a kriticky zasažené nepřátelské jednotky zneschopní až do konce svého příštího tahu.           Divočina: Vždy, když jednotka utrpí poškození kontaktním útokem nepřátelské jednotky (nikoli oplácením), zaútočí dvakrát a kriticky zasažené nepřátelské jednotky zneschopní až do konce svého příštího tahu. Zuřivost: Vždy, když jednotka utrpí poškození dálkovým útokem nepřátelské jednotky, obdrží +3 k poškození, +2 k pohyblivosti a je imunní vůči negativním ovlivněním mysli, a to až do konce svého příštího kola.

 
Dísir

Valkýra
 
8-11 8-11
5 7
5 6
30 36
6 6
29 34
5 5
5 5
- -
280 370
Dísir jsou díky svými popelavými těly s obřími ohnivými křídly ztělesněním
Arkatha. Rodí se na bojišti, když zemře velký počet trpaslíků. Duše trpaslíků
se shromáždí a s Arkathovým požehnáním uvedou v život tohoto mocného válečnického ducha.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Valkýry jsou nejmocnějšími z Dísir a posly samotného Arkatha. Jsou to
ochranní duchové trpasličích klanů, kterým pomáhají v bitvách. Když
mají trpasličí bojovníci po svém boku valkýru, do žil se jim vlije nová
síla. Duch totiž někdy vybírá nejodvážnější válečníky, kterým umožní
znovuzrození jako Einherjarům.
Duchovní oheň: Sousedící jednotky získají +15 k morálce a +2 k pohyblivosti (i když kolem jednotky pouze prochází).          Duchovní oheň: Sousedící jednotky získají +15 k morálce a +2 k pohyblivosti (i když kolem jednotky pouze prochází). Ohnivý štít: Nepřátelské jednotky útočící na jednotku zblízka utrpí 25% bodů poškození ohněm. 

 
Lávový elementál

Magmatický elementál
 
9-11 9-11
7 8
10 12
52 66
5 6
22 25
0 0
0 0
- -
280 370
Lávoví elementálové jsou bytostmi z roztavených nerostů a lávy. Vyskytují
se na svazích velkých grimheimských sopek a mohou nabývat řady podob.
Ke spontánnímu stvoření často dochází kolem pohyblivé lávy, ale je
pravdou, že runoví kněží jsou schopni tyto magické bytosti stvořit i záměrně.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Magmatičtí elementálové jsou větší formou lávových elementálů, kteří
se rodí při nejúžasnějších (a katastrofických) vulkanických erupcích. Tito
duchové jsou nezastavitelnou silou přírody, nezastavitelně postupují a pálí
vše, co jim stojí v cestě.
Imunita vůči ohni: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční. Zranitelnost vodou: Jednotka utrpí o 25% větší poškození vodou.         Imunita vůči ohni: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční. Zranitelnost vodou: Jednotka utrpí o 25% větší poškození vodou. Magmatické jezírko: Vytvoří pod jednotkou magmatické jezírko o velikosti 4x4, které zde zůstane až do konce příštího bojového kola. Jednotky, které do magmatického jezírka vstoupí, nebo zde zahájí svůj tah, utrpí 10 bodů poškození ohněm.
Runový kněz

Runový patriarcha
 
14-16 15-20
11 11
10 12
110 115
4 4
24 28
10 10
0 0
50% 100%
1100 1430
Runoví kněží jsou mezi trpaslíky zvláštní kastou. Rekrutují se z dětí, které
se narodí se zlatýma očima, což je znak jejich boha Arkatha. Tyto děti jsou
poté vychovávány pro roli bojových kněží. Runoví kněží si zdobí svou kůži
složitými runovými vzory, které slouží ke směrování živelných sil
duchovního světa skrze jejich vlastní tělo.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Ti nejlepší z runových kněží, kteří podstoupí příslušné zasvěcovací rituály
v nejtajnějších halách klanu Deepflame, se stanou runovými patriarchy.
Jsou tím nejbližším, co trpaslíci mají v oblasti nestranné síly. Občas jsou
povoláni k vyřešení klanových konfliktů, které hrozí destabilizací celého
národa.
Runa rovnováhy: Ovládající hráč může umístit runu rovnováhy. Ta má auru o velikosti 3x3, která rozdělí veškeré poškození udělené jedné přátelské jednotce v auře mezi všechny přátelské jednotky v auře. Jednou za bitvu může runa odebrat všechna pozitivní posílení z nepřátelských jednotek ve své auře a všechny negativní vlivy z přátelských jednotek ve své auře.         Runa rovnováhy: Ovládající hráč může umístit runu rovnováhy. Ta má auru o velikosti 3x3, která rozdělí veškeré poškození udělené jedné přátelské jednotce v auře mezi všechny přátelské jednotky v auře. Jednou za bitvu může runa odebrat všechna pozitivní posílení z nepřátelských jednotek ve své auře a všechny negativní vlivy z přátelských jednotek ve své auře. Runový teleport: Jednotka se teleportuje na pozici přátelské runy. Runa je zničena a jednotka získá do konce boje její aurovou schopnost.

 
Ohnivý obr

Einherjar
 
65-78 65-78
19 21
22 26
460 475
5 5
14 16
5 5
0 0
- -
4670 6071
1 2
- 1
Pro trpaslíky je každá nová sopečná erupce důležitou událostí a příležitostí
k uctění dračího boha Arkatha. Mnoho válečníků se tak dobrovolně hlásí
ke skoku do kráteru. Hrstka trpaslíků, kterým se utrpení podaří přežít,
je posílena živly ohně a kamene. Stanou se z nich ohniví kolosální obři,
v jejichž nitru koluje láva.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Einherjarové jsou Arkathovými vyvolenými válečníky, kteří jsou ručně
vybíráni valkýrami na bojištích. Následně jsem pomocí drakova ohnivého
dechu proměněni na velké avatary války. Stát se einherjarem je pro
trpasličího válečníka nejvyšším vyznamenáním, v jaké může doufat.
Obvykle se jedná také o poctu velice krátkou, protože einherjara nakonec
pohltí ten samý plamen, který mu propůjčuje úžasnou sílu.
Magmatická krev: Jednotka se nemůže stát cílem negativních ohnivých kouzel ani efektů. Ohnivé poškození nepřátelských útoků může zabít pouze první jednotku ve skupině. Zranitelnost vodou: Jednotka utrpí o 25% větší poškození vodou.         Magmatická krev: Jednotka se nemůže stát cílem negativních ohnivých kouzel ani efektů. Ohnivé poškození nepřátelských útoků může zabít pouze první jednotku ve skupině. Zranitelnost vodou: Jednotka utrpí o 25% větší poškození vodou. Vrhací kladivo: Jednotka provede útok na dálku s plným dostřelem a +10 k útoku. Lze použít pouze jednou za boj. Nabie se vždy, když dojde k usmrcení jednotky ve skupině. Arkathovo kladivo: Všechny jednotky a válečné jednotky sousedící s cílem kontaktního útoku této jednotky (nikoli oplácení) utrpí 50% bodů poškození v podobě poškození ohněm.
Červený drak

Žhnoucí drak
 
53-61 57-65
23 29
17 18
395 410
5 6
20 23
0 0
5 5
- -
4670 6071
1 2
- 1
Červení draci jsou avatary Arkatha, draka ohně a ochranitelského boha
trpaslíků. Tyto obrovské bytosti chrlící plameny jsou strážci Grimheimu
a dokáží udělat z nepřátel trpaslíků hromádky kouřícího popela.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Hluboko v útrobách země slouží žhnoucí a bublající lávová jezírka jako
líhniště planoucích draků. Na povrchu jsou tito ohniví draci k vidění jen
zřídkakdy. Jsou považováni za jedny z nejkrásnějších bytostí na Ashanu.
Jejich celé tělo je tvořeno průhlednými červenými krystaly, které odhalují
plamenné srdce bijící v jejich nitru.
Imunita vůči ohni: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční. Ohnivá stopa: Jednotka za sebou zanechává při pohybu k cílovému poli nebo při pohybu do útoku proti cílové jednotce ohnivou stopu. Jednotky, které vstoupí do stopy nebo v ní zahájí svůj tah, utrpí 25 bodů poškození ohněm. Stopa vydrží do konce příštího bojového kola.         Imunita vůči ohni: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů ohně. Poškození nepřátelskými útoky ohněm je poloviční. Ohnivá stopa: Jednotka za sebou zanechává při pohybu k cílovému poli nebo při pohybu do útoku proti cílové jednotce ohnivou stopu. Jednotky, které vstoupí do stopy nebo v ní zahájí svůj tah, utrpí 25 bodů poškození ohněm. Stopa vydrží do konce příštího bojového kola. Ohnivý dech: Jednotka vystřelí kužel ohnivé magie vstříc nepřátelským jednotkám. Zasažená pole budou hořet až do konce příštího bojového kola. Jednotky, které na hořící pole vstoupí, nebo zde začnou své kolo, utrpí 40 poškození ohněm.


Runový kámen
 
0
0
5
300
0
9
0
0
-
500
podpůrná
válečná
jednotka
Runové kameny jsou jako kodex historie klanu. Na bojišti mají za úkol
pomáhat klanu v jeho současných konfliktech. V příbězích je síla
a rozsáhlé trpasličí ságy mají svůj vyšší cíl. Když se pronesou se správným
zaujetím, dokáží posílit vůli a zacelit rány příslušníků klanu.
    Runové léčení: Vyléčí všem přátelským jednotkám v prvních třech řadách 11 bodů zdraví (bez vlivu na nemrtvé a konstrukty). Dokonalé válečnictví odemyká: Účinnost léčení runovým kamenem se znásobí za každou přátelskou runu ovlivňující léčenou jednotku. Síla léčení: 1. úroveň = 11, 2. úroveň = 14, 3. úroveň = 17, 4. úroveň = 20, 5. úroveň = 50.


Balista Pevnosti
 
14-22
5
10
300
0
17
0
0
100%
1000
útočná
válečná
jednotka
Kuše a obléhací stroje patří mezi speciality trpaslíků. Dávají jim velkou
přednost před méně složitými luky, praky a podobnými zbraněmi.
Trpasličí posádky balist jsou smrtelně přesné. Dokáží nabíjet a střílet
dostatečně rychle na to, aby zlomily téměř jakýkoli útok nepřátel.
    Síla poškození: 1. úroveň = 14-22, 2. úroveň = 25-38, 3. úroveň = 32-49,
4. úroveň = 36-54 a 5. úroveň = 50-75.


Ohnivé dělo
 
65-105
0
12
3000
0
100
0
0
100%
-
obléhací
válečná
jednotka
Ohnivé dělo je dobrým příkladem trpasličího nadání pro využívání magie
k praktickým účelům. Ohnivé dělo je napájeno ohnivým krystalem
(kterému klan někdy říká Planoucí drak). Díky složitým runovým vzorcům
je dělo schopno nasměrovat svou energii do vybuchujících ohnivých koulí vystřelovaných vstříc nepřátelským opevněním.
    Síla poškození: 1. úroveň = 65-105, 2. úroveň = 80-130, 3. úroveň = 105-165,
4. úroveň = 140-200 a 5. úroveň = 195-235.

Tags: Heroes VII DLC

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.