Heroes V: Magie a kouzla

. Publikováno v Heroes 5. Zobrazení: 8116

Magie se v pátém díle soustředila na 4 základní školy: světlo, temnota, destrukce, přivolávání. Speciální školou byla magie cestovní, která poskytovala vždy stejná kouzla, použitelná na mapě dobrodružství. Mimo tyto magie měli ještě trpaslíci svou vlastní runovou magii (namísto many používali suroviny) a skřeti, kteří magií jako takovou pohrdali, využívali válečné pokřiky a speciální talismany, aby se mohli naučit cestovní kouzla.

Rovněž měl každý hrad (vyjma Tvrze) i dvě spřátelené školy magie:

  • Akademie - přivolávání + světlo
  • Azyl - světlo + temnota
  • Hvozd - světlo + destrukce
  • Pevnost - světlo + destrukce
  • Peklo - destrukce + temnota
  • Kobka - destrukce + přivolávání
  • Nekropole - temnota + přivolávání 

 Magie světla 

 Magie temnoty 

 Destruktivní magie 

 Magie přivolávání 

 Runová magie 

 Válečné pokřiky 

 Cestovní magie 


Magie světla
Kouzlo  Cena   Úroveň  Popis

Božská síla
4
I. Umožní dané jednotce způsobit v boji větší škody. Doba trvání závisí na hrdinově síle kouzel.

Mistr požehnání přidává kouzlo Hromadná božská síla (8 ).

Zrychlení
4
I. Způsobuje, že se vybraná přátelská jednotka uplatní v boji častěji (zvýší se iniciativa cíle).

Mistr hněvu přidává kouzlo Hromadné zrychlení (8 ).

Výdrž
6
II. Zvyšuje obranu vybrané přátelské jednotky. Doba trvání závisí na síle kouzel.

Mistr obraných kouzel přidává kouzlo Hromadná výdrž (12 ).

Očista
10
II. Odčaruje z nepřátelských jednotek kouzla s pozitivním účinkem
a z přátelských jednotek kouzla s negativním účinkem.

Mistr požehnání přidává kouzlo Hromadná očista (oblast 4x4, 10 ).

Regenerace
8
II. Cílové jednotce se v jejím tahu zregeneruje zdraví.
Nefunguje na nemrtvé, mechanické a elementální jednotky.

Spravedlivá moc
6
III. Cílovou jednotku zachvátí touha po krvi a získává bonus na útok.

Mistr hněvu přidává kouzlo Hromadná spravedlivá moc (12 ).

Odklon střel
6
III. Učiní vybranou přátelskou jednotku odolnější vůči útoku na dálku.

Mistr obranných kouzel přidává kouzlo Hromadný odklon střel (12 ).

Magická imunita
7
IV. Ruší působení pozitivních i negativních magických efektů na danou skupinu
jednotek a chrání ji proti účinkům dalších kouzel. Lze seslat pouze na vlastní skupinu.

Teleportace
8
IV. Teleportuje vybranou spřátelenou jednotku na jiné místo na bojišti.

Pomsta bohů
14
IV. Způsobí vybrané jednotce magické škody v závislosti na počtu nepřátel,
které vybraná jednotka zabila od začátku boje.

Slovo světla
15
V. Způsobuje poškození svatou silou všem nemrtvým a pekelným jednotkám na bojišti.

Mistr hněvu přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

 oheň 


Magie temnoty
Kouzlo  Cena   Úroveň  Popis

Slabost
4
I. Vybraná nepřátelská jednotka způsobuje v boji menší poškození. Dobu trvání určuje síla kouzla.

Mistr prokletí přidává kouzlo Hromadná slabost (8 ).

Zpomalení
4
I. Způsobuje, že se nepřátelská jednotka méně zapojí do boje (sníží se jí iniciativa).

Mistr mysli přidává kouzlo Hromadné zpomalení (8 ).

Zármutek
5
I. U zvolené jednotky snižuje morálku a štěstí.

Zranitelnost
5
II. Zničí brnění dané skupiny jednotek a sníží tím její obranu. Kouzlo je kumulativní.

Mistr bolesti přidává kouzlo Hromadná zranitelnost (oblast 4x4, 10 ).

 vzduch 

Hniloba
6
II. Sešle na cílovou nepřátelskou skupinu nákazu, která jim při každé vykonané
akci způsobí zranění zemí. Nefunguje na nemrtvé, elementální a mechanické jednotky.

Mistr bolesti přidává kouzlo Hromadná hniloba (oblast 4x4, 12 )

 země 

Utrpení
5
III. Oslabí cílovou nepřátelskou jednotku tím, že jí sníží útok.

Mistr prokletí přidává kouzlo Hromadné utrpení (14 ).

Zmatení
9
III. Některé z postižených jednotek zapomenou využít útok na dálku nebo odvetný útok.
Toto kouzlo nefunguje na nemrtvých, elementálních a mechanických jednotkách.

Mistr mysli přidává kouzlo Hromadné zmatení (14 ).

Bojové šílenství
15
IV. Šílené jednotky považují všechny ostatní jednotky a válečné stroje za své úhlavní nepřátele
a zaútočí na nejbližší jednotku dvojnásobnou silou. Kouzlo nefunguje na nemrtvé, elementály a mechanické jednotky.

Slepota
10
IV. Oslepí vybrané nepřátelské jednotky, takže se nemohou pohybovat, útočit ani používat schopnosti.
Útokem na oslepenou jednotku se slepota ruší. Dobu trvání určuje síla kouzla.
Kouzlo nefunguje na nemrtvých, elementálních a mechanických jednotkách.

Pán loutek
18
V. Propůjčí hrdinovi dočasnou kontrolu nad vybranou nepřátelskou jednotkou.
Pokud na jednotku někdo zaútočí, kouzlo se zruší.

Kletba podsvětí
15
V. Způsobí bezbožné zranění všem jednotkám na bojišti s výjimkou nemrtvých a jednotek pekla.

Mistr bolesti přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

 voda 

Vampyrismus
10
V. Vybraná přátelská jednotka získá všechny vlastnosti nemrtvých jednotek
a schopnost vysávat život podobně jako upíři.


Magie destrukce
Kouzlo  Cena   Úroveň  Popis

Magický šíp
4
I. Vyšle několik magických střel, které způsobí cílové nepřátelské jednotce magické poškození.

 oheň 

Kamenné hroty
5
I. Působí rozsáhlé fyzické poškození všem jednotkám v oblasti ve tvaru kříže.

 země 

Blesk
5
II. Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození bleskem.

Mistr bouří přidává efekt Omráčení na první cíl.

 vzduch 

Ledová střela
6
II. Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce poškození mrazem.

Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů).

 voda 

Ohnivá koule
10
III. Působí poškození ohněm všem jednotkám v dané oblasti 3x3.

Mistr ohně přidává účinek Ničení brnění (-50 % obrana).

 oheň 

Kruh zimy
9
III. Způsobuje poškození mrazem všem jednotkám okolo cílového místa.

Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů).

 voda 

Ohnivá zeď
16
III. Vytvoří ve vybrané oblasti bojiště ohnivou zeď. Po dobu několika kol působí
poškození ohněm všem jednotkám v této oblasti.

Mistr ohně přidává účinek Ničení brnění (-50 % obrana).

 oheň 

Řetězový blesk
16
IV. Způsobí rozsáhlé poškození bleskem několika sousedním jednotkám (až 4),
počínaje vybranou jednotkou. Každá další jednotka utrpí 50% předchozích škod.

Mistr bouří přidává efekt Omráčení na první cíl.

 vzduch 

Pád meteorů
19
IV. Způsobuje rozsáhlé poškození zemskou silou všem tvorům v cílové oblasti 5x5.

 země 

Imploze
18
V. Způsobuje vybrané nepřátelské jednotce velmi silné poškození silou země.

 země 

Armageddon
20
V. Způsobí obrovské zranění ohněm všem jednotkám a válečným strojů na bojišti
a navíc ještě fyzické zranění jednotkám na místě dopadu.

Mistr ohně přidává účinek Ničení brnění (-50 % obrana).

 oheň 

Smrtící mráz
11
V. Zmrazí cíl a způsobí mu tak okamžité zranění ledem a v průběhu určité doby
ještě další zvýšené zranění vlivem omrzlin.

Mistr ledu přidává efekt Mrazení (zmrazí na 0.3 tahů).

 voda 


Magie přivolávání
Kouzlo  Cena   Úroveň  Popis

Pěst hněvu
5
I. Přivolá magickou pěst, která způsobí cílové nepřátelské jednotce fyzické poškození.
Na toto kouzlo se nevztahuje odolnost ani ochrana proti magii.

Mistr života přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Ohnivá past
8
I. Umístí do vybrané oblasti na bojišti několik magických výbušných min neviditelných pro nepřítele.

Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Vosí roj
5
II. Vyvolá roj hmyzu, který vybrané nepřátelské jednotce uštědří magické zranění.
Kouzlo nefunguje na nemrtvé, elementální a mechanické jednotky.

Oživení mrtvých
9
II. Oživí jednotky ve zvolené skupině. Nemrtví se k životu probudí natrvalo,
ostatní jen do konce bitvy. Každé použití tohoto kouzla snižuje životy bojovníků v jednotce o 20%

Mistr života přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Magický krystal
8
II. Na zvoleném místě bojiště se vytvoří krystal, který bude blokovat průchod až do
konce boje nebo dokud nebude napaden a zničen, čímž poškodí okolní jednotky.

Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Přízračné síly
18
III. Vytváří kopii vybrané přátelské jednotky (může být vytvořena pouze jedna
kopie). Kopie nemůže kouzlit ani používat speciální schopnosti.
Kopie zmizí, jakmile utrpí nějaké poškození.

Zemětřesení
7
III. Zemětřesení poškodí městské hradby při obléhání.

Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Hradba čepelí
12
III. Dočasně vytvoří na vybraném místě bojiště tři políčka dlouhou zeď.
Proti střelným a magickým útokům má zeď o 75% vyšší obranu a navíc působí
škody rovné počtu ztracených životů v boji na blízko.

Mistr zemské krve přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Vyvolání elementálů
17
IV. Přivolá ohnivého, zemského, vodního či vzdušného elementála
(v závislosti na terénu bojiště), který bude bojovat po boku hrdiny.

Mistr zaklínání přidává +4 k efektivní síle kouzel sesilatele.

Vosí hnízdo
15
IV. Vosí roj z tohoto hnízda bude útočit na nepřátelské jednotky
do konce boje nebo do té doby, než bude hnízdo napadeno a zničeno.
Hnízdo nezaútočí na nemrtvé, elementální nebo mechanické jednotky.

Mystická zbroj
20
V. Obklopí danou skupinu jednotek štítem magické energie,
který částečně pohlcuje veškeré poškození, jež jednotka utrpí.

Přivolání fénixe
35
V. Vyvolá na bojiště fénixe, který bude bojovat na straně hrdiny.
Naráz lze vyvolat pouze jednoho fénixe.

Mistr zaklínání přidává +4 k efektivní Síle kouzel sesilateli.


Runová magie
Runa  Cena   Úroveň  Popis

Runa výpadu
1
I. Rychlost jednotky se do konce kola zvýší o +100%

Runa berserkera
1
I. Jednotka příští kolo proti stejnému cíli zaútočí na blízko dvakrát namísto jednou.

Runa ovládání magie
1
II. Jednotka při příštím útoku ukradne jeden náhodný pozitivní efekt působící na nepřátelský cíl.

Runa vymítání
1
II. Odčaruje všechny negativní efekty, které na jednotku působí.

Runa elementární imunity
1
III. Jednotka získá do konce boje imunitu na dva náhodné magické elementy.

Runa nehmotnosti
1
III. Jednotka bude jedno kolo nehmotná.

Runa omráčení
1

1
IV. Zvolená jednotka bude moci omráčit jednoho nepřítele a připravit ho tak o iniciativu.

Runa vzkříšení
1

1
IV. Vzkřísí 40% zabitých jednotek ve zvolené skupině.

Runa bojové zuřivosti
1

1
V. Jednotka v příštím kole zaútočí na všechny okolní nepřátele (ti nevracejí úder).

Runa draka
1

1
V. Jednotka získá na jedno kolo 100% k obraně, 100% k útoku a 50% odolnost vůči magii (neúčinkuje na draky).


Válečné pokřiky
Pokřik  Cena   Úroveň  Popis

Svolání do zbraně
8
I. Na tři tahy zvýší morálku všech jednotek v armádě na hodnotu závislou na úrovni hrdiny,
a všem jednotkám tvrze propůjčí body zuřivosti navíc. Bonus k morálce nefunguje na nemrtvé, elementály a mechanické jednotky.

Volání krve
5
I. Vybraná přátelská jednotka tvrze obdrží body zuřivosti navíc. Jejich počet závisí na úrovni hrdiny.

Slovo vůdce
2
II. Hrdina zaútočí na zvolenou přátelskou jednotku a způsobí jí standardní zranění.
Tento útok urychlí tah jednotky v závislosti na úrovni hrdiny. Napadená jednotka kromě toho obdrží body zuřivosti navíc.
Válečný pokřik nepůsobí na nemrtvé, elementály a mechanické jednotky.

Děsivý řev
7
II. Hrdina má možnost zastrašit vybranou nepřátelskou jednotku v závislosti na jeho úrovni i na úrovni
jednotky. Nezávisle na úspěchu či neúspěchu tohoto kouzla získají všechny jednotky tvrze v hrdinově
armádě nějaké body zuřivosti navíc (válečný pokřik nefunguje na jednotky imunní vůči ovlivnění mysli).

Bojový pokřik
10
III. Na jeden tah zvýší rychlost všech jednotek v hrdinově armádě o +1 a jejich útok v závislosti na úrovni
hrdiny. Všem jednotkám tvrze v armádě poskytne nějaké body zuřivosti navíc.

Zloba hordy
10
III. Způsobí vybranému nepříteli magické zranění, které se rovná počtu jednotek v hrdinově armádě.
Kromě toho získají všechny jednotky tvrze v hrdinově armádě body zuřivosti navíc.


Cestovní magie
Kouzlo Cena Úroveň Popis

Shalassina loď
4
II. Přivolá námořní loď. Aby se kouzlo zdařilo, musí hrdina stát na břehu a poblíž musí být neobsazená loď.

Přivolání jednotek
1

 jednotka 
III. Povolá jednotky z nejbližšího města. Hrdina tímto přijde o 75% počátečních bodů pohybu.

Hrdina musí být alespoň na 10. úrovni.

Okamžité cestování
15
IV. Teleportuje hrdinu s celou jeho armádou na jiné místo na mapě dobrodružství.

Hrdina musí být alespoň na 15. úrovni.

Městský portál
20
V. Přenese hrdinu do nejbližšího přátelského města, hrdina tím ale přijde o všechny své body pohybu.

Hrdina musí být alespoň na 20. úrovni.

Tags: Heroes V Kouzla

Komentáře   

#1 Antalyan 2017-03-13 18:49
Chybí Vzkříšení (LmT5)

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.