Heroes VII: Sylvanští elfové (Sylvan)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 9062

Elfové jsou vznešenými a trpělivými bytostmi žijícími v úzkém souznění se zemí a lesy. Jsou sladěni se Sylannou, drakem Země. Její rozvážná povaha a starobylá moudrost se odráží i v přístupu elfů k životu a uctívání. Ochranu lesa a živých bytostí považují za své poslání a nezdráhají se zničit každého, kdo se je pokusí ohrozit.

Pár let před Druhým zatměním se nejvyšší král Arniel pomatený skupinou patolízalů rozhodl připravit o moc místní elfské krále a zbavit je jejich autority. Svůj nárok na trůn pak prohlásil za dědičný. Královna Tuidhana z Tarladu pak proti samozvanému “nejvyššímu králi” povstala a spojila se s tajemnými Zrůdami bez tváře. Když Brythigga, Matka stromů, lehla popelem a Arniel zahynul, obvinění ze zločinu padlo na Tuidhaniny “temné elfy”, kteří pak byli vyhnáni. Uplynula již celá staletí, ale napětí mezi oběma národy je stále silné.


Pomsta přírody
Elfové nikdy neodpouští těm, co jakkoliv ublíží přírodě. Jakmile je jednou
protivník označen za nepřítele přírody, bude pronásledován a elfy nic nezastaví,
dokud jej nezničí a příroda jeho zubožené tělo nepromění v hnojivo.

Strážci harmonie
Většina elfů stále hledá útočiště a ochranu u Sylanny, Dračice země. Na oplátku
se starají o ochranu země, ale i všech forem života, ať už jde o zvěř či rostliny.

Mistři partyzánského boje
Schopnost rychlého pohybu je klíčem k taktice elfů. Jsou to zkušení mistři
v taktice ústupu, kdy si doslova navedou nepřítele tam, kam oni sami chtějí,
čímž nad ním získají výhodu. Lučištníci spolu s druidy vždy vystřelí z úkrytu
a ihned se přesunou na jinou pozici, aby zahájili novou palbu. Čím více zmatou
nepřítele neustálými přesuny a ostřelováním z luků a dalekonosných kouzel,
tím lépe pro ně.

Lesní vojsko
Nejen elfy je tvořeno vojsko přírody, ale najdete mezi nimi i duchy lesů, jakými
jsou víly a skřítkové, enti a dryády z hlubokých lesů, Sluneční jeleni a Měsíční
laně. Ti všichni zcela dobrovolně bojují po boku elfů, neboť sdílí stejnou
náklonnost k přírodě samotné.


(klikněte pro plné rozlišení)

Budova Cena Požadavky Popis

Vesnická sněmovna
- - Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500  denně.

Městský výbor
 2000 Vesnická sněmovna
Úroveň města: 3
Poskytuje dalších 500  denně.

Městská radnice
 5000  5  5
Městský výbor
Úroveň města: 9
Poskytuje dalších 1000  denně.

Kapitol
 10.000  10  10 Městská radnice
Úroveň města: 15
Poskytuje dalších 2000  denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

Opevnění 1. úrovně
 1500  10  5 Úroveň města: 6 Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou
tvořenou Skřítky a Lovci.

Opevnění 2. úrovně
 1500  5 Opevnění 1. úrovně
Úrovně města: 9
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Přidá do místní gardy Tanečníky čepele a Druidy.
Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejích jednotek.

Opevnění 3. úrovně
 1500  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 12
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

Příkop
 600  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 9
Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Snový les.

Ambasáda
 1000  5 Sál hrdinů
Úroveň města: 3
15% šance k vyjednávání hrdinů hráče s neutrálními armádami uvnitř
oblasti kontroly města.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Cech zlodějů.

Obranné věže
 600  2 Magický cech úrovně 1
Opevnění 1. úrovně
Úroveň města: 6
Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

Sál hrdinů
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

Tržiště
 500 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

Snový les
 500  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 9
V oblasti kontroly tohoto města snižuje rychlost pohybu nepřátelských
hrdinů po souši o 20%.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Příkop.

Městská brána
 500  2  2  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město.
Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud
jim toto město bude nejblíže.

Kovárna
 500  5 Úroveň města: 1 Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Sylvanské balisty.


Zahrady posvátného semínka
 500  5

Posvátný háj
Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3

Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Matky entů.


Cech zlodějů
 500  5 Sál hrdinů
Úroveň města: 3
Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Ambasáda.
 
Magický cech úrovně 1
 500  5  5 Úroveň města: 1 Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě.

Magický cech úrovně 2
 500  5  5  1  1  1  1 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Poskytuje v tomto městě 4 náhodná kouzla 2. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 3
 500  5  5  3  3  3  3 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Poskytuje v tomto městě 3 náhodná kouzla 3. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 4
 500  5  5  5  5  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 12
Poskytuje v tomto městě 1 náhodné kouzlo 4. úrovně.
To se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Sylannin nekonečný dar
 3000  2 Tržiště
Úroveň města: 9
Poskytuje 1  a 1  denně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Tajemné jezírko.

Tajemné jezírko
 3000  2  2 Tržiště
Úroveň města: 9
Poskytuje 1 , 1 , 1  nebo 1  denně.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Sylannin nekonečný dar.

Fontána obnovení
 1000  5 Úroveň města: 6 Hrdinové na návštěvě získají +10 k vůdcovství do příštích 3 bitev.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Zlatá stezka.

Zlatá stezka
 300  2 Úroveň města: 6 Zdvojnásobuje pohyblivost karavan vyrážejících z tohoto města.

Postaveném této budovy nebudete moci postavit: Fontána obnovení.

Koňské stáje
 1000  5 Úroveň města: 3 Hrdinové při návštěvě získají +5 bodů pohyblivosti do konce týdne navíc.

Sylannina dokonalá rovnováha
 4000  5  5  5  5  5  5
Ashina slza
Úroveň města: 15
Poskytuje 5000  denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%.
Každá nepřátelská jednotka získá jednu značku na začátku každé bitvy
s vaším sylvanským hrdinou.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně) a speciální budovy pro navýšení přírůstku:

Budova Cena Požadavky Popis

Pohádkové stromy
 1000  5 Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Víly s přírůstkem 19 jednotek týdně.


Pohádkový lesík
 1500  2
Pohádkové stromy
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Víly na Skřítky.


Jiskřivá fontána
 500  5

Pohádkové stromy
Úroveň města: 3

Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Víl a Skřítků o +19.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Svatyně dokonalé harmonie.

Posvátný háj
 800
Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Dryády s přírůstkem 20 jednotek týdně.


Posvátný háj
 1200  5 Posvátný háj
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Dryády na Dubové dryády.


Svatyně dokonalé harmonie
 400 Posvátný háj
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Dryád a Dubových dryád o 20 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jiskřivá fontána.

Lovecká bouda
 1400  10
Kovárna
Úroveň města: 3
Základní příbytek.
Umožňuje najímat Lovce s přírůstkem 11 jednotek týdně.


Lovecká chata
 2100  5
Lovecká bouda
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Lovce na Mistrovské lovce.


Střelnice
 700  5
Lovecká bouda
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Lovců a Mistrovských lovců o 11 týdně.

 

Kamenný kruh
 4000  10
Úroveň města: 6 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Druidy s přírůstkem 7 jednotek týdně.


Kamenný prstenec
 5500  2  2  2  2
Kamenný kruh
Úroveň města: 6
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Druidy na Druidské starší.


Kamenný most
 2000  10
Kamenný kruh
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Druidů a Druidských starších o 7 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kovárna zbraní.

Terasa tance čepele
 3000  15
Úroveň města: 9 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Tanečníky čepele s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Aréna tance čepele
 4500  10
Terasa tance čepele
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Tanečníky čepele na Mistry čepele.


Kovárna zbraní
 1500  15
Terasa tance čepele
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Tanečníků čepele a Mistrů čepele o 6 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Kamenný most.

Měsíční paseka
 6000  15  10
Kamenný kruh
Úroveň města: 12
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Měsíční laně s přírůstkem 2 jednotek týdně.


Sluneční zahrada
 9000  5  5
Měsíční paseka
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Měsíční laně na Sluneční jeleny.


Posvátný strom
 3000  15  5
Měsíční paseka
Úroveň hrdiny: 15
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Měsíčních laní a Slunečních jelenů o 2 týdně.

 

Útočiště entů
 15.000  20  5
Snový les
/
Příkop
Magický cech úrovně 4
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Enty s přírůstkem 1 týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Dračí oltář.

Svatyně entů
 18.000  5  10
Útočiště entů
Úroveň města: 15
Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Enty na Starobylé enty.


Dračí oltář
 15.000  20  5
Snový les
/
Příkop
Magický cech úrovně 4
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Zelené draky s přírůstkem 1 jednotky týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Útočiště entů.

Dračí svatyně
 18.000  10  10  5
Dračí oltář
Úroveň města: 15
Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Zelené draky na Smaragdové draky.
Víla

Skřítek
 
2 2-3
5 5
1 1
11 12
5 6
35 38
5 5
5 5
- -
48 62
Víla je duchem přírody narozeným mezi květinami, jejichž vůni si ponechá
po celý život. Druh květiny má rozhodující vliv na vzhled, osobnost i moc
víly. Víly mají podobu miniaturních dětsky vypadajících humanoidů, kteří
nemají na výšku více než jednu stopu. Elfové mají společnost víl velice rádi
a zvláště se jimi pak nechávají doprovázet druidové.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Skřítci mají podivně zbarvenou pokožku, vlasy a oči. Mají křídla,
která vypadají jako motýlí, ale ve skutečnosti jsou to listy nebo
okvětní plátky příslušné květiny. Tato křídla jim umožňují nesmírně
rychle a dovedně létat. Skřítci v boji často rozsévají “vílí prach”,
který nepřátelům způsobuje svědění, kýchání a kašel a zabraňuje
jim v oplacení útoku.
          Žádné oplácení: Nepřátelské jednotky nemohou oplácet útok této jednotky.
Dryáda

Dubová dryáda
 
2 2-3
2 2
2 2
11 16
5 5
22 27
5 5
0 5
- -
45 59
Elf může žádat, aby byl po své smrti pohřben do živoucího kmene enta.
Netřeba říkat, že mezi elfem a jeho vybraným nositelem musí existovat
úzký vztah, aby bylo nezvyklý pohřební rituál vůbec možné provést.
Živoucí srdce stromu obejme elfovy ostatky, zatímco kmen enta je pak
samotným nositelem. Míza pak tělo nabalzamuje a v průběhu několika
měsíců jej promění. Duch elfa se poté vrátí na Ashan jako lesní duch,
dryáda.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Dryády mají podobu enta, který umožnil jejich zrod. Ke svým předkům jsou
duchovně a tělesně připoutány. Dubové dryády se rodí z dubových entů
a jsou silnější a odolnější než jiné druhy dryád. Ve válečných časech se proto
skvěle uplatní.
Synergie entů: Tato jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +5 k obraně. Jednotka vyléčí sousedící přátelské enty na konci svého kola o 1 bod zdraví.         Synergie entů: Tato jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +5 k obraně. Jednotka vyléčí sousedící přátelské enty na konci svého kola o 1 bod zdraví. Dar života: Obnovení Matky entů také kromě regenerace oživí dryády.
Lovec

Mistrovský lovec
 
2-4 2-4
5 5
3 3
15 17
4 4
19 20
5 5
0 0
50% 50%
100 130
V časech míru zásobují lovci elfské komunity potravinami. Jsou respektováni
pro své schopnosti a eleganci. Lovci se potulují po Irollanu, žijí v harmonii
s přírodou a jejími nepsanými zákony. Nikdy bezúčelně nezabijí živou bytost.
V časech války se ale nezdráhají využít svůj talent k zabíjení nepřátel z dálky.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Mistrovští lovci jsou odhodláni bránit lesní království přede všemi vetřelci.
Jejich očarované luky jim umožňují vystřelit dvakrát, než si nepřítel vůbec
uvědomí, co se děje.
          Dvojitý výstřel: Jednotka udeří podruhé, pokud svým prvním útokem z dálky zabije alespoň jednoho nepřítele. Napadené jednotky mají příležitost po prvním útoku oplácet.
Druid

Druidský stařešina
 
5-8 6-9
6 7
6 7
27 32
4 4
23 25
5 5
0 0
50% 100%
286 372
Druidové jsou kněžími Sylanny, dračí bohyně země. Díky tomu mají
kontrolu nad různými přírodními silami, na které se v těžkých časech
obrací.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Než nejvyšší král Arniel získal svou moc, byl výběr krále na druidských
starších, kteří museli sedět v sauně, dokud se neshodli na tom, kdo by měl
být příštím vládcem. Tato tradice již neexistuje, ale druidští stařešinové
jsou i nadále pilíři elfské společnosti a spirituality.
Listové dýky: Jednou za bitvu může jednotka vystřelit s plným dostřelem na všechny nepřátelské jednotky v řadě. Tato střela ignoruje obranu a krytí.         Listové dýky: Jednou za bitvu může jednotka vystřelit s plným dostřelem na všechny nepřátelské jednotky v řadě. Tato střela ignoruje obranu a krytí. Trny: Pokryje oblast 2x2 dřevěnými trny na dobu 3 bojových kol. Pokud se nepřátelské jednotky začínající své kolo na trnech pohnou, obdrží -3 k pohyblivosti a 10 poškození zemí za každou jednotku Druidský stařešina.
Tanečník čepele

Mistr čepele
 
9-13 9-13
9 9
6 6
38 48
5 5
29 34
5 5
0 0
- -
334 434
Elitní válečníci z řad elfů zasvěcují své životy složitému elfskému
bojovému umění nazývanému bojový tanec. Tanečníci čepele se
spoléhají na svou rychlost, nikoli na odolnost či hrubou sílu. Tanečníci
čepele nenosí žádné zbroje, ale často svou kůži zdobí ochrannými
magickými malbami.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Tito válečníci prošli výcvikem u nejlepších šermířů Irollanu. Pohybují se
nesmírně obratně, snad jako pírka ve větru. V boji jsou mistři čepele tak
rychlí a účelní, že jejich čepel připomíná list zachycený vírem. Najde se jen
málo protivníků, kteří dokáží odolat bleskovému náporu jejich zbraní.
Ostražitost: Jednotku nelze napadnout ze zálohy.         Ostražitost: Jednotku nelze napadnout ze zálohy. Vířivá smrt: Jednotka napadá všechny sousedící nepřátelské jednotky.
Měsíční laň

Sluneční jelen
 
17-23 19-25
13 15
13 13
120 130
6 6
37 42
5 5
5 5
- -
1300 1690
Mezi nejpodivnější a nejúžasnější bytosti z Lesního bludiště patří měsíční
laně a sluneční jeleni, kteří patří mezi stejný rod jelenů soumraku. Měsíční
laně jsou mírumilovná zvířata, ale pokud něco začne ohrožovat jejich
pastviny, jsou schopny se velice účinně bránit. Nejeden pytlák již našel
smrt pod kopyty rozzuřených měsíčních laní.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Samci jelenů soumraku jsou denními zvířaty, která čerpají svou sílu ze
slunečního svitu. Nazývají se sluneční jeleni a často mají ohromné paroží,
které připomíná slunce nebo hvězdy. Samci i samice jsou úžasnými
bytostmi, ale zvláště samci vyzařují uklidňující auru.
Nespoutaný: Jednotka je imunní vůči všem druhům omezení pohybu.         Nespoutaný: Jednotka je imunní vůči všem druhům omezení pohybu. Inspirující přítomnost: Jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +20 k morálce a ke štěstí.
Ent

Starobylý ent
 
35-44 45-59
18 20
25 31
430 460
3 3
12 15
5 5
0 0
100% 100%
5500 7150
1 2
- 1
Entové jsou vzácní a výjimeční lesní duchové, kteří mají podobu velkých
pochodujících stromů. Jsou živým ztělesněním síly přírody a růstu a jsou
ochránci a pasáky všech stromů, rostlin a květin. Jsou to přirození
spojenci elfů a sdílí s nimi unikátní symbiotický vztah. Někteří elfové se
nechávají pohřbít do jejich kmenů, ale se reinkarnovali jako dryády.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Život enta může trvat stovky i tisíce let. Nejstarší entové jsou pomalí
a odolní a chrání je tlustá vrstva kůry zesílená staletími. Entové dokáží
rozpohybovávat vegetaci kolem sebe a využívat ji jako zbraň proti
nepřátelům lesa.
Živoucí útočiště: Jednotka získá +10 k obraně a poskytuje krytí přátelským jednotkám. Jednotka také zastaví nepřátelské jednotky pohybující se vedle ní, přičemž přátelské jednotky jí mohou procházet. Živoucí útočiště je aktivní až do chvíle pohybu nebo útoku jednotky.         Živoucí útočiště: Jednotka získá +10 k obraně a poskytuje krytí přátelským jednotkám. Jednotka také zastaví nepřátelské jednotky pohybující se vedle ní, přičemž přátelské jednotky jí mohou procházet. Živoucí útočiště je aktivní až do chvíle pohybu nebo útoku jednotky. Poutající kořeny: Zasažené jednotky se nemohou pohybovat a používat schopnosti založené na pohybu. Trvá do chvíle, než se ent pohne.
Zelený drak

Smaragdový drak
 
75-77 75-77
18 18
26 26
500 500
4 5
11 12
0 0
0 0
- -
5500 7150
1 2
- 1
Avataři živelných bohů, draci, mají všechny možné tvary a velikosti.
Šupiny mladého zeleného draka vypadají jako ostré kameny, které se
v průběhu času pokryjí lišejníkem, někdy dokonce i jinou vegetací.
Zelení draci jsou strážci země a přírody, a když se mezi stromy rozezní
elfské válečné rohy, budou bránit les veškerou svou silou.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Jak zelený drak stárne, jeho šupiny se pomalu mění ve smaragdy, a to až
do chvíle drakovy smrti. Tedy, než se drakova esence vrátí do duchovního
světa. Na Ashanu zůstane pouze jeho smaragdová skořápka. Do Irollanu
se vydala tyto vzácné kostry hledat už celá řada lovců pokladů, ale žádný
z nich se nevrátil živý.
Regenerace: Jednotka zregeneruje 300 bodů zdraví na konci svého kola. Imunita vůči zemi: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů magie země. Poškození nepřátelskými útoky zemí je poloviční.         Regenerace: Jednotka zregeneruje 300 bodů zdraví na konci svého kola. Imunita vůči zemi: Jednotka se nemůže stát terčem negativních kouzel nebo efektů magie země. Poškození nepřátelskými útoky zemí je poloviční. Kyselinový dech: Jednotka dýchá na nepřátelské jednotky kužel kyseliny. Zasažené jednotky utrpí polovinu poškození útokem na začátku svého příštího kola a 25% v kole dalším.


Matka entů
 
0
0
5
300
0
12
0
0
-
500
podpůrná
válečná
jednotka
Entové začínají život jako obyčejné stromky a rozum získají až ve chvíli,
kdy do mízy stromku pronikne dračí krev a oživí jej. V závislosti na
druhu původního stromu mohou být entové buď bezpohlavní, případně
mohou vykazovat mužské nebo ženské znaky. Matky entky jsou obvykle
velmi ochranitelské vůči elfům a dalším lesním bytostem.
    Obnovení: Zregeneruje zdraví (na začátku příštího kola) cílových přátelských jednotek (bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty). Efekt trvá po dobu 3 kol. Síla regenerace: 1. úroveň = 20 životů, 2. úroveň = 40 životů, 3. úroveň = 60 životů, 4. úroveň = 120 životů a 5. úroveň = 300 životů.


Balista Sylvanských
elfů
 
14-22
5
5
200
0
27
0
0
100%
1000
útočná
válečná
jednotka
Elfové Irollanu nemusí obrovské válečné stroje tahat všude s sebou.
Když je potřebují, požádají nedaleké dryády o to, aby vytvarovaly nedaleké
stromy do potřebného tvaru.
    Síla poškození: 1. úroveň = 14-22, 2. úroveň = 25-38, 3. úroveň = 32-49,
4. úroveň = 36-54 a 5. úroveň = 50-75.


Větší zemský
elementál
 
65-105
0
8
2100
0
100
0
0
100%
-
obléhací
válečná
jednotka
Zemští elementálové mívají obvykle podobu pohybujících se kamenných
bytostí, jako by se snad kameny spojily jakýmsi lepidlem. Tito duchové
někdy povstanou ze samého srdce elfských měst, která vzdávají hold
Sylanně, a někdy elfy doprovází i do války. Nejsilnější jedinci z řad
zemských elementálů dokáží vyvolávat i zemětřesení dostatečně silná
k poškození nejpevnějších budov a hradeb.
    Síla poškození: 1. úroveň = 65-105, 2. úroveň = 80-130, 3. úroveň = 105-165,
4. úroveň = 140-200 a 5. úroveň = 195-235.

Tags: Heroes VII

Komentáře   

#2 LordGraa 2015-10-28 21:47
Opraveno, díky :)
+1 #1 Antalyan 2015-10-28 16:41
Našel jsem malou chybku v pohyblivosti měsíční laně/slunečního jelena :o

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.