Heroes VII: Nekropole (Necropolis)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 9005

Nekromanté začínali jako odpadlická sekta čarodějů uctívající Ashin aspekt “smrti”. Jejich interpretace nejtemnějšího aspektu bohyně je radikální a klade důraz na smrt samotnou, přičemž velebí stav neživota, kterého se snaží dosáhnout všichni nekromanté.

Nekromancii “objevil“ odpadlý anděl Belketh v jednom z rukopisů Sar-Elama. Magická škola si okamžitě mezi čaroději ze Sedmi měst získala oblibu. Po objevení avatara Smrti zvaného Matka Namtaru ale Dům eterny přestal být magickou školou a stal se spíše náboženským kultem zabývajícím se uctíváním Ashina ztělesnění v podobě “pavoučí bohyně”.

Vůdci Sedmi měst se fanatické víry a politické moci Pavoučího kultu velice obávali, a tak se pustili do rozsáhlého pronásledování, které vedlo až k nelítostné občanské válce. Nekromanté byli poraženi a stáhli se do východních údolí Hereshe.


Nekromancie
Hrdinové Nekropole velí armádám nemrtvých, oživených ze zabitých protivníků
na bojišti. Ačkoliv jde pouze o pěšáky, kteří následně padnou pod meči nepřátel,
hlavní výhoda tkví v jejich nekonečných zástupech, neustále se rozrůstajících
o nové jednotky.

Temní čarodějové
Nekromanty odjakživa fascinovala Základní magie, díky které mohou ovládat
čas, prostor i samotnou duši. Mezi ostatními školami dávají přednost temnotě
a zemi, které jim spolu s nemrtvými sluhy poskytují zajímavé kombinace.

Pochod mrtvých
Neohrabanost nižších nemrtvých je vyvážena počty, ve kterých doslova utopí
nepřátele. Lichové a upíři jsou naproti tomu obávaní protivníci, zběhlí v umění
války i magie.

Asha potřebuje všechny
Padlí nepřátelé jsou pro nekromanty příliš cennými surovinami, než aby je
nechali jen tak ležet na bojišti. Oživí jak mrtvá těla, tak i zbloudilé duše, které
jim následně bezmezně slouží. Vládci smrti budou vždy upřednostňovat vlekoucí
se bitvu, kde postupem času nepřítele unaví a oslabí, zatímco jejich vojáci
neznají ani únavu, ani strach ze smrti.


(klikněte pro plné rozlišení)

Budova Cena Požadavky Popis

Vesnická sněmovna
- - Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500  denně.

Městský výbor
 2000 Vesnická sněmovna
Úroveň města: 3
Poskytuje dalších 500  denně.

Městská radnice
 5000  5  5
Městský výbor
Úroveň města: 9
Poskytuje dalších 1000  denně.

Kapitol
 10.000  10  10 Městská radnice
Úroveň města: 15
Poskytuje dalších 2000  denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

Opevnění 1. úrovně
 1000  10  10 Tržiště
Úroveň města: 3
Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou
tvořenou Kostlivce a Duchy.

Opevnění 2. úrovně
 1000  5  5 Opevnění 1. úrovně
Úrovně města: 6
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Přidá do místní gardy Lamasu a Liche.
Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejích jednotek.

Opevnění 3. úrovně
 1000  5  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 15
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

Příkop
 500  2 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 9
Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Cech zlodějů.

Ambasáda
 1000  5 Úroveň města: 3 15% šance k vyjednávání hrdinů hráče s neutrálními armádami uvnitř
oblasti kontroly města.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Zesilovač měsíčního svitu.

Chrám Namtaru
 500  10 Hnízdo Namtaru
Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 9
Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

Sál hrdinů
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

Tržiště
 500 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

Surovinové silo
 3000  2  2 Tržiště
Úroveň města: 3
Poskytuje 1 , 1 , 1  nebo 1  denně.

Městský portál
 500  2  2  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město.
Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud
jim toto město bude nejblíže.

Hnízdo Namtaru
 1000  5 Úroveň města: 1 Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Namtaru.


Zesilovač měsíčního svitu
 500

Úroveň města: 3

Kouzla Základní magie seslaná přátelským hrdinou v oblasti kontroly města
jsou sesílána na příští vyšší úrovni.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Ambasáda.

Cech zlodějů
 500  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 9
Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Příkop.
 
Magický cech úrovně 1
 500  2  2 Úroveň města: 1 Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě.

Magický cech úrovně 2
 500  2  2  1  1  1  1 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Poskytuje v tomto městě 4 náhodná kouzla 2. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 3
 500  2  2  3  3  3  3 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Poskytuje v tomto městě 3 náhodná kouzla 3. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 4
 500  2  2  5  5  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 12
Poskytuje v tomto městě 1 náhodné kouzlo 4. úrovně.
To se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Laboratoř dračí krve
 3000  2 Hnízdo Namtaru
Úroveň města: 6
Vyrábí 1  denně.

Věž nekromancie
 1000  5 Magický cech úrovně 4
Úroveň města: 12
Zvyšuje procento jednotek oživených díky nekromancii o dalších 5%.

Oltář obětí
 500  5  2 Hřbitov
Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 6
Umožňuje vám konvertovat živé bytosti na Kostlivce a Kostlivé hoplity.

Chór zoufalství
 500  5 Zřícená věž
Úroveň města: 6
Hrdinové na návštěvě sníží morálku nepřátelských jednotek o 10 bodů na
příští 3 bitvy.

Postaveném této budovy nebudete moci postavit: Ashiny přesýpací hodiny.

Ashiny přesýpací hodiny
 500  2 Zřícená věž
Úroveň města: 6
Snižuje rychlost pohybu nepřátelských hrdinů po souši o 20%, snižuje
iniciativu a snižuje pohyblivost všech nepřátelských jednotek v oblasti
kontroly města.

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Chór zoufalství.

Ashino nezlomné odhodlání
 4000  5  5  5  5  5  5
Ashina slza
Úroveň města: 15
Poskytuje 5000  denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%.
Účinnost nekromancie se zvyšuje o 10%.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně) a speciální budovy pro navýšení přírůstku:

Budova Cena Požadavky Popis

Hřbitov
 800 Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Kostlivce s přírůstkem 25 jednotek týdně.


Kostnice
 1700  5
Hřbitov
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kostlivce na Kostlivé hoplity.


Hromada kostí
 1500

Hřbitov
Úroveň města: 3

Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kostlivců a Kostlivých hoplitů o +15.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Vyjící val.

Zřícená věž
 1000  10
Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Duchy s přírůstkem 18 jednotek týdně.


Strašidelná věž
 1900  2 Zřícená věž
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Duchy na Bánší.


Vyjící val
 1000  5 Zřícená věž
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Duchů a Bánší o 18 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Hromada kostí.

Pavoučí hnízdo
 1200  10
Hnízdo Namtaru
Úroveň města: 3
Základní příbytek.
Umožňuje najímat Ebenové pavouky s přírůstkem 10 jednotek týdně.


Pavoučí doupě
 2100  5
Pavoučí hnízdo
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Ebenové pavouky na Smrtící pavouky.


Odporná pavučina
 1200  5
Pavoučí hnízdo
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Ebenových pavouků a Smrtících pavouků o 10 týdně.

 

Hrobka hniloby
 2500  5  5
Úroveň města: 9 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Lamasu s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Katakomba hniloby
 3500  5  5
Hrobka hniloby
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Lamasu na Morové Lamasu.


Hluboké katakomby
 2500  5  5
Hrobka hniloby
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Lamasu a Morových Lamasu o 6 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Měsíční oltář.

Kobka
 3500  10  5
Úroveň města: 9 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Liche s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Mauzoleum
 5000  5  5
Kobka
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Liche na Arciliche.


Měsíční oltář
 3500  10  5
Kobka
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Lichů a Arcilichů o 6 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Hluboké katakomby.

Upíří panství
 6000  10  5
Hnízdo Namtaru
Úroveň města: 12
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Upíry s přírůstkem 2 jednotek týdně.


Upíří palác
 9000  10
Upíří panství
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Upíry na Upíří lordy.


Krvavá nádrž
 6000   10  5
Upíří panství
Úroveň hrdiny: 15
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Upírů a Upířích lordů o 2 týdně.

 

Stáje temného měsíce
 12.000  10  10  5  5
Upíří panství
Magický cech úrovně 4
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Jezdce smrti s přírůstkem 1 týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jeskyně věčných křídel.

Stáje věčného měsíce
 15.000  10  5
Stáje temného měsíce
Úroveň města: 15
Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Jezdce smrti na Žence smrti.


Jeskyně věčných křídel
 12.000  10  15  5
Upíří panství
Magický cech úrovně 4
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Kostlivé draky s přírůstkem 1 jednotky týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Stáje temného měsíce.

Jáma věčných křídel
 15.000  10  5
Jeskyně věčných křídel
Úroveň města: 15
Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kostlivé draky na Spektrální draky.
Kostlivec

Kostlivý hoplita
 
2 2-4
1 2
0 4
13 13
4 4
15 16
0 0
5 5
- -
36 47
Kostlivci nejsou ničím víc než mrtvými a hnijícími těly rozpohybovanými
vůlí nekromanta. Kombinují v sobě slepou oddanost, lhostejnost k hladu
a žízni a naprostou nepřítomnost pocitů strachu či pochybností. Kostlivci
jsou považováni za vynikající služebníky. K přinášení smrti živým používají
svůj meč a štít.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Někteří kostlivci, které si nekromanté pečlivě vybírají, nosívají očarované
zbroje a zbraně, a tak jsou něčím více než jen obyčejnou potravou pro
draky. Jsou vyzbrojeni pevnými štíty a nebezpečnými meči, a tak mají
dostatek síly k tomu, aby rozhodli o výsledku řady bitev.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.
Duch

Bánší
 
2-3 2-4
3 3
3 5
15 15
5 6
22 28
0 0
5 5
- -
50 65
Děti draků po své smrti odchází jako duchové k měsíci, kde čekají na
reinkarnaci pod vedením Ashy. Nicméně traumatické události mohou
způsobit vznik ducha připoutaného k materiálnímu světu silnou negativní
emocí. Nekromanté mohou pomocí speciálního rituálu provést proměnu
ducha v loajálního služebníka pod svou naprostou kontrolou.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Bánší je poháněna silami zoufalství, smutku a lítosti. Bánší se často objevují
ve velkém počtu po bitvě, katastrofě nebo moru. Zoufalství jejich žalostného
nářku probodne srdce i ostříleným válečníkům… Ti, kdo je skutečně potkali,
často říkávají, že nejhorší je způsob, jakým vás jejich oči sledují, kamkoli
se pohnete.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Ostražitost: Jednotku nelze napadnout ze zálohy.
Ebenový pavouk

Smrtící pavouk
 
3-5 3-5
4 4
4 4
28 28
5 5
22 28
0 0
5 5
- -
110 143
Pavouci jsou pro nekromanty posvátní, což vysvětluje, proč je jich na
územích pod kontrolou nekromantů tolik. Velikostí se liší od mikroskopické
po gigantické, ale všichni umí své oběti vstříknout do těla pomalou smrt.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
V oblastech, kde jsou nekromantské síly obzvláště mocné, narůstají pavouci
do neobvykle obřích rozměrů a slaďují se s magií temnoty. Jejich jed je
velice nebezpečný a působí nejen na bázi otravy těla, ale i ducha.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Oslabující jed: Zasažené jednotky utrpí na začátku svého kola další poškození. Účinnost začíná na 4 poškození temnotou za každého Smrtícího pavouka a zvyšuje se v každém kole o 4 za každého Smrtícího pavouka. Trvá po dobu 3 kol.
Lamasu

Morová Lamasu
 
9-11 9-11
8 8
9 9
48 53
5 5
14 18
0 0
5 5
- -
334 434
Lamasu byly neúspěšným experimentem čarodějů o vytvoření nejvyšší
rasy zvířecích lidí. Vznikly spojením lidské bytosti (obvykle otroka nebo
zločince) a bytosti magické (v tomto konkrétním případě mantichóry).
Výsledná bytost byla příliš nestabilní a její život neměl dlouhého trvání…
Tedy až do chvíle, než jeden skromný balzamovač objevil jejich skutečný
potenciál.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Nekromanté oživili mrtvá těla Morových Lamasu, nakazili je černou smrtí
a udělali z nich přenašeče. Ve spojení s fyzickou silou a mobilitou jsou tyto
bytosti dokonalými frontovými vojáky a jedněmi z nejobávanějších jednotek
nemrtvých armád.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Aura moru: Sousedící jednotky utrpí 10 poškození zemí na začátku svého kola a -5 k útoku a -1 k pohyblivosti po dobu 2 kol (Bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).
Lich

Arcilich
 
8-11 9-12
7 7
7 8
36 41
3 3
14 16
0 0
5 5
50% 100%
334 434
Výše postavení nekromanté dostanou elixír prodlužující život, který je
vyroben z jedu posvátných pavouků bohyně. Tento “lektvar” je
promění v Asakky, neboli “liche”, a jejich těla se rozloží, avšak
vymaní se z tužeb živých bytostí. Lichové neustále stárnou a nakonec
vypadají jako pochodující mumie… Jedová směs také obarví jejich oči
sytě zelenou barvou.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Arcilichové obdrží svůj titul ve chvíli, kdy “žijí” déle, než kolik by jejich
fyzická schránka obyčejně dovolovala. Přestože tento přechod může
vypadat náhodně, není tomu tak. Lich okamžik, kdy by za normálních
okolností přišla jeho smrt, dobře cítí. Na své cestě mimo posvátný koloběh
života a smrti získají porozumění vyšším silám, které někteří z nich dokáží
využívat k vysávání životní síly živých.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Kletba narušení: Dálkový útok jednotky sníží obranu cílové jednotky a všech jednotek v jejím okolí o 10 na dobu 2 kol.
Upír

Upíří lord
 
15-23 18-25
11 12
14 15
95 110
5 6
32 36
0 0
5 5
- -
1300 1690
Jak lichové získávají větší a větší moc, získávají také právo nechat se pohltit
samotnou pavoučí bohyní a narodit se znovu jako Akhkarové, neboli “upíři”.
Upíři nemusí jíst, pít, spát ani dýchat, protože jsou všechny jejich orgány
“zkamenělé”. V žilách už jim nekoluje krev, ale jed posvátného pavouka.
Pravidelně ale musí pít lidskou krev, aby tento jed ředili a zabránili tak
rozkladu vlastního těla zevnitř.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Upíří lordi za sebou mají stovky let bojových zkušeností a jsou největšími
válečníky Hereshe. Ovládají čas a prostor, a proto se mohou po bojišti
pohybovat jako vítr. Žádní nepřátelé nemohou doufat v to, že by je snad
vymanévrovali.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Vysátí života: Zásah jednotky obnoví zdraví v hodnotě poloviny uštědřeného poškození. Toto vyléčení také oživí padlé jednotky.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Vysátí života: Zásah jednotky obnoví zdraví v hodnotě poloviny uštědřeného poškození. Toto vyléčení také oživí padlé jednotky. Ostražitost: Jednotku nelze napadnout ze zálohy.
Jezdec smrti

Žnec smrti
 
53-77 72-99
24 29
20 23
410 460
6 6
26 29
0 0
0 0
- -
5500 7150
1 2
- 1
Belkethovi pobočníci se před dlouhou dobou potulovali po Ashanu
a rozsévali strach v srdcích nepřátel Domu eterny. Jedním z těchto
šampiónů byl i Vein, Žnec duší. Jezdci smrti byli jeho osobní gardou.
Kdo je natolik hloupý, aby se s upířími pány utkal, toho stihne hrozivá
kletba.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Ženci smrti jsou zvěstovateli konce, ztělesněním zkázy. Na bojiště přichází
vyzbrojeni obřími kosami očarovanými mocí samotné pavoučí bohyně.
Říká se, že tam, kde udeří Žnec, smrt musí s jistotou následovat.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Děsivá přítomnost: Sousedící nepřátelské jednotky mají -30 k morálce.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Děsivá přítomnost: Sousedící nepřátelské jednotky mají -30 k morálce. Fatální úder: Jednotka vždy zabije alespoň jednoho nepřítele, pokud se jí podaří způsobit alespoň jeden bod poškození.
Kostlivý drak

Spektrální drak
 
60-85 70-95
20 22
22 25
430 490
5 5
19 22
0 0
5 5
- -
5500 7150
1 2
- 1
Kostliví draci jsou nejzákladnější formou mrtvého draka. Je to živoucí
fosilie rozpohybovaná tím nejjednodušším mozkem ze všech. Kostliví draci
nemají ducha, a tak se chovají jako neinteligentní bytosti potulující se po
Ashanu zmítáni základními instinkty k přežití. Pokud není drak ovládán
magií smrti, bude se pohybovat bezcílně.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Když se zdá, že draka postihne smrt, vystoupí drak k měsíci na místo, kde
spočívá Asha, aby zde navždy spal. Existuje ale minimální šance, že duch
draka není schopen tuto cestu podstoupit a zůstane na Ashanu uvězněn.
Když je takovýto Spektrální drak na povrchu Ashanu spatřen, nekromanté
provedou mocný rituál, jehož cílem je bytost zajmout a využít ji ke svému
prospěchu.
Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Duchomorský dech: Jednotka vychrlí na nepřátelské jednotky paprsek magie temnoty. Způsobené poškození se snižuje se vzdáleností.         Nemrtvý: Jednotka není živá a nemá žádnou morálku. Nelze ji vyléčit ani oživit. Je imunní vůči jedu, efektům ovlivnění mysli a strachu. Utrpí o 25% bodů poškození světlem více a je imunní vůči pozitivním kouzlům a efektům světla. Duchomorský dech: Jednotka vychrlí na nepřátelské jednotky paprsek magie temnoty. Způsobené poškození se snižuje se vzdáleností. Plenitel duší: Jednotka zaútočí na cílovou nepřátelskou jednotku a přenese 1 bod many od nepřátelského hrdiny k přátelskému hrdinovi za každou zabitou jednotku. Mana obnovená jednou ranou je limitovaná hodnotou magie hrdiny.


Namtaru
 
16-24
5
5
600
0
18
0
0
100%
1500
útočná
a podpůrná
válečná
jednotka
Namtaru je avatarem pavoučí bohyně. Často se nachází v základech
nekropole, kde jako královna úlu zpevňuje její základy a podporuje
její růst. Namtaru mohou mít zcela humanoidní podobu, podobu
pavouka a cokoli mezi.
    Temný dotek: Zruší všechny negativní efekty světla z cílové přátelské jednotky. Každá jednotka ve skupině způsobí každým útokem o 1 poškození temnotou navíc. Trvá po dobu 3 kol.


Plivající pavouk
 
65-105
0
8
2100
0
100
0
0
100%
-
obléhací
válečná
jednotka
Obří plivající pavouci z hereshských hor byli v obléhacích bitvách využíváni
nekromanty celá staletí. Na nepřátelská opevnění vrhají jedové koule,
které mají takové korozivní vlastnosti, že jsou schopny rozložit
i nejodolnější hradby.
    Síla poškození: 1. úroveň = 65-105, 2. úroveň = 80-130, 3. úroveň = 105-165,
4. úroveň = 140-200 a 5. úroveň = 195-235.

Tags: Heroes VII

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.