Heroes VI: Schopnosti hrdinů

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 7077

Stejně jako magické schopnosti, tak i schopnosti síly byly omezené podle afinity hrdiny. Mágové se tak nemohli naučit poslední úroveň schopností (přístupnou od 15. úrovně hrdiny). Celkem bylo 5 kategorií, nebo chcete-li škol schopností síly: ochránce, svět, taktika, válečné pokřiky, válečnictví.

Každá kategorie obsahovala jednotlivé schopnosti, některé aktivní a jiné pasivní pro boj i mapu dobrodružství. Společně s magickými schopnostmi sdílely body, které jste mohli utrácet a rozvíjet tak vašeho hrdinu. Vždy za jednu úroveň byl jeden bod na rozdělení.

Ochránce Svět Taktika  Válečné pokřiky  Válečnictví

Ochránce

Obránce I
Hrdina získá +X k fyzické obraně.

Požaduje: -

Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Obránce II
Hrdina získá +X k fyzické obraně.

Požaduje: Obránce I

Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Obránce III
Hrdina získá +X k fyzické obraně.

Požaduje: Obránce II

Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Diplomat
Umožňuje hrdinovi efektivně vyjednávat s nepřátelskými jednotkami.
Zvyšuje šanci na jejich najmutí o X% a snižuje cenu jednotek, které se budou chtít
do vaší armády přidat o X%.

Požaduje: -

Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Charismatický vůdce I
Hrdina získá +2 k vůdcovství.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Charismatický vůdce II

Hrdina získá +3 k vůdcovství.

Požaduje: Charismatický vůdce I


Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

 Charismatický vůdce III 
Hrdina získá +4 k vůdcovství.

Požaduje: Charismatický vůdce II

 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - dobrodružství 

Oblíbenec osudu I
Hrdina získá +3 k osudu.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Oblíbenec osudu II
Hrdina získá +5 k osudu.

Požaduje: Oblíbenec osudu I

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Oblíbenec osudu III
Hrdina získá +8 k osudu.

Požaduje: Oblíbenec osudu II

Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Osvícení
Veškeré hrdinou získané zkušenosti se zvyšují o 20%.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Rádcovství
Hrdina je nyní "rádcem". Když se setká s jiným přátelským hrdinou, získá tento jiný
hrdina až X% rádcových zkušeností. Celková zkušenost mentorovaných hrdinů
nesmí přesáhnout 50% rádcových aktuálních zkušeností.

Požaduje: -
 

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Logistika
Zvyšuje pohyblivost hrdiny na souši o 3 body.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Stopař
Hrdina neutrácí body pohyblivosti za sbírání surovin, vstup do budov a podobné akce.

Požaduje: Logistika

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Průzkumnictví
Zvyšuje pohyblivost hrdiny na moři o 3 body a snižuje postih za pohyb po drsném
terénu o 50%.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Útočník I
Hrdina získá +X k fyzické síle.

Požaduje: -

Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Útočník II
Hrdina získá +X k fyzické síle.

Požaduje: Útočník I

Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Útočník III
Hrdina získá +X k fyzické síle.

Požaduje: Útočník II

Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Svět

Architekt I
Produkce příbytků jednotek se v oblasti zvýší o 1.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Architekt II
Vylepšování a konverze městských budov je o 20% levnější. Aby efekt platil,
musí být hrdina ve městě.

Požaduje: Architekt I

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Architekt III
Jednou denně může hrdina pomoci s organizací výstavby v navštíveném městě
a umožnit tak stavbu další budovy.

Požaduje: Architekt II

Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Ekonom I
Během svého dobrodružství hrdina nalézá o 20% zlata a surovin více.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Ekonom II
Směnné kurzy na tržištích jsou příznivější. Počítá se s tím, jako byste měli
o 1 tržiště navíc.

Požaduje: Ekonom I

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Ekonom III
Produkuje 1  a 1  denně.

Požaduje: Ekonom II

Neutrální
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Průzkum I
Zvyšuje hrdinův dohled o 1 a umožňuje mu vidět přesné počty jednotek v neutrálních
armádách, nepřátelských armádách, městech a posádkách v rámci dosahu své
pohyblivosti.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Průzkum II
Zvyšuje hrdinův dohled o 1 a umožňuje mu získávat přesné informace o nepřátelských
hrdinech v rámci dosahu své pohyblivosti (schopnosti, použité artefakty, reputace, atd).

Požaduje: Průzkum I

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - dobrodružství

Průzkum III
Zvyšuje hrdinův dohled o 1 a odhaluje pozici všech nesebraných surovin a artefaktů
na přehledové mapě.

Požaduje: Průzkum II

 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - dobrodružství 

 Vyplenění dolu 
Hrdina spotřebuje všechny zbývající body pohyblivosti výměnou za vykradení
nepřátelského dolu, z něhož si okamžitě vezme produkci v hodnotě 3 dnů. Důl pak
není po stejný počet dnů v provozu.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - dobrodružství

Sabotáž dolu
Hrdina spotřebuje všechny své body pohyblivosti a sabotuje tak nepřátelský důl.
Sabotovaný důl přestane těžit na 7 dní. Návštěva nepřátelského hrdiny efekt sabotáže
zruší, ale také jej bude stát všechny body pohyblivosti.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - dobrodružství

Taktika

Posily I
Počet jednotek v cílové základní skupině se zvýší v závislosti na původní velikosti hrdinovy armády. 
Posily nad původní maximální stav jednotky nelze léčit a s armádou po bitvě nezůstanou.

Požaduje: -
Použití: 1

Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Posily II
Počet jednotek v cílové základní skupině se zvýší v závislosti na původní velikosti hrdinovy armády.
Posily nad původní maximální stav jednotky nelze léčit a s armádou po bitvě nezůstanou.

Požaduje: Posily I

Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Posily III
Počet jednotek v cílové základní, elitní nebo šampiónské skupině se zvýší v závislosti na původní
velikosti hrdinovy armády. Posily nad původní maximální stav jednotky nelze léčit a s armádou
po bitvě nezůstanou.

Požaduje: Posily II

Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

 Obranné postavení 
Přátelské jednotky používají krytí o X% efektivněji. Platí i pro obléhací hradby.

Požaduje: -

Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Bojový pochod
Pohyblivost přátelských jednotek je při obléhacích bojích navýšena o 2 body.

Požaduje: -

 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Přepadení
Zvyšuje iniciativu přátelských jednotek o 5 pro první tři kola bitvy.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Taktika I
Hrdinovu armádu je možné před bojem ještě přerozdělit.

Požaduje: -

Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Taktika II
Oblast, do které se může hrdinova armáda před bojem rozložit, se zvětší.

Požaduje: Taktika I

Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Mistr obléhání I
Strukturální poškození hrdinova katapultu se zvýší o 1.

Požaduje: -

Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Mistr obléhání II
Otráví zásoby bránících se armád. Nepřátelské živé bytosti obdrží X bodů poškození zemí v každém
kole, kdy budou stát za hradbami.

Požaduje: Mistr obléhání I

Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Mistr obléhání III
Výstřely katapultu také způsobují X poškození (fyzického) skupinám v sousedství jejich cíle.

Požaduje: Mistr obléhání II

Krev
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - souboj 

Válečné pokřiky

Úhybné manévry
Snižuje poškození udělené vašim jednotkám všemi útoky o X% po dobu 3 kol.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Zastrašování
Všechny nepřátelské jednotky budou po dobu X kol zastrašené. Základní jednotky nemohou útočit na elitní
a šampiónské jednotky, elitní jednotky nemohou napadat šampiónské jednotky.

Požaduje: -
Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Držet pozici
Cílová skupina získá jednu možnost oplácení navíc a její fyzická obrana se zvýší o X na dobu 3 kol.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Společně držet
pozici
Všechny přátelské jednotky získají jedno oplácení navíc a jejich fyzická obrana se zvýší o X na dobu 3 kol.

Požaduje: Držet pozici
Použití: 1
Počet kol nabíjení: 0
Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Provokování
Blízcí nepřátelé jsou donuceni k útoku na přátelskou skupinu s poškozením sníženým o X%. Vyzvané jednotky
zaútočí, jakmile na ně přijde řada a přijdou tím o svou akci.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Vpřed
Přikáže cílové skupině zaútočit: zvyšuje iniciativu o X a pohyblivost o 50%.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 1  Schopnost: aktivní - souboj 

Příkaz vůdce
Cílová skupina, která ještě nejednala, přijde na řadu již nyní a ne ve chvíli, kdy je k tomu normálně oprávněna. 

Požaduje: Vpřed
Počet kol nabíjení: 4
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 15  Schopnost: aktivní - souboj

Hrdinství
Zvyšuje morálku a štěstí cílové skupiny o X a poškození (fyzické) o 17% po dobu 3 kol.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

 Hromadné hrdinství 
Zvyšuje morálku a štěstí všech přátelských jednotek o X a poškození (fyzické) o 12% po dobu 3 kol.

Požaduje: Hrdinství
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Bezchybný útok
Útoky cílové skupiny budou způsobovat po dobu X kol maximální poškození.

Požaduje: -
 Počet kol nabíjení:
Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Hrdinský útok
Cílová přátelská jednotka získává +2 body pohyblivosti a +X% k poškození za každý čtverec překročený
před útokem.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Spojený útok
Na dobu 2 kol propojí hrdinu s cílovou přátelskou skupinou. Vždy, když tato skupina zaútočí (vyjma oplácení),
hrdina zdarma na tento cíl zaútočí s poškozením navýšeným o X%.

Požaduje: -
Počet kol nabíjení: 3
Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Válečnictví

Protiúder I
Zvyšuje poškození všech přátelských jednotek o X% během oplácení.

Požaduje: -


Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Protiúder II
Všechny přátelské jednotky v hrdinově armádě mohou oplácet ještě jednou během prvních X kol bitvy.

Požaduje: Protiúder I

Slzy
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Protiúder III
Všechny přátelské jednotky v hrdinově armádě mohou jednou oplácet před útokem nepřítele po dobu prvních X kol boje. 

Požaduje: Protiúder II

Slzy
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Vykrytí
Když přátelská jednotka nemůže z nějakého důvodu oplatit nepřátelský útok zblízka, část jednotek jej vykryje a sníží
tím způsobené poškození o X%.

Požaduje: -

Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Odolnost
Když je přátelská skupina napadena třikrát v řadě, získá +X k fyzické obraně a +X% maximálního zdraví pro zbytek
bitvy. Počítají se všechny fyzické útoky.

Požaduje: -


Slzy

Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Tvrdost I
Zvyšuje maximální zdraví všech přátelských jednotek o X%.

Požaduje: -

Slzy
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Tvrdost II
Zvyšuje maximální zdraví všech přátelských jednotek o X%.

Požaduje: Tvrdost I

 Slzy 
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Tvrdost III
Zvyšuje maximální zdraví všech přátelských jednotek o X%.

Požaduje: Tvrdost II

Slzy
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: pasivní - souboj 

Běsnění
Když přátelská jednotka zaútočí třikrát v řadě, získá +X bodů fyzické síly pro zbytek bitvy. Počítají se všechny fyzické
útoky.

Požaduje: -

Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Lukostřelba I
Dálkové útoky přátelských jednotek způsobí o X% vyšší poškození.

Požaduje: -

Krev
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: pasivní - souboj

Lukostřelba II
Poškození přátelské jednotky se zvyšuje o X% za každý následný dálkový útok. Řetěz je přerušen útokem nebo
napadením zblízka.

Požaduje: Lukostřelba I

Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

 Lukostřelba III 
Snižuje postih za vzdálenost dálkových útoků o X%.

Požaduje: Lukostřelba II

Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Zabiják obrů
Zvyšuje poškození uštědřené velkým a obrovským jednotkám o X%.

Požaduje: -

Krev
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: pasivní - souboj

Rozseknutí
První přátelská jednotka, která zničí nepřátelskou skupinu, okamžitě získá volnou akci. Také obdrží +X k morálce
a +5 k iniciativě na dobu 3 kol.

Požaduje: -

Krev
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: pasivní - souboj

Tags: Heroes VI

Komentáře   

#2 LordGraa 2015-10-04 22:12
Díky za upozornění. To jsou ty půlnoční seance :)
#1 Antalyan 2015-10-03 15:40
Všechny verze schopností "obránceů a "útočník" by měly mít uvedeno "x" místo hodnot. Stejně jako u ostatních schopností mimo neutrálních je toto číslo závislé na stupni reputace (1,2,3 pro neutrální, při prvním stupni dané reputace 2,3,4 a při druhém 3,4,5).

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.