Heroes VI: Frakční schopnosti

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 5654

Každá z šesti frakcí (Azyl, Nekropole, Peklo, Svatyně, Tvrz a Kobka) získává během boje speciální body, které naplňují ukazatel frakční schopnosti. Jakmile je dosažena alespoň jedna úroveň, je možné tuto schopnost kdykoliv použít. Nabíjení těchto schopností probíhá během boje a může být ovlivněno různými vedlejšími efekty: artefakty, budovami či schopnostmi.

Každá frakce získává body do tohoto ukazatele odlišným způsobem. Pokud se na tento způsob zaměříte, budete body získávat rychleji a schopnost tak bude dříve nabitá i na vyšší úroveň (maximálně 4.). Jakmile schopnost použijete (na jakékoliv úrovni), všechny nasbírané body se okamžitě spotřebují.

Každý hrdina začíná s naučenou frakční schopností na první úrovni a v průběhu hry získává úrovně vyšší.

Azyl Nekropole Peklo Svatyně Tvrz Kobka
Strážný anděl Nekromancie Brány Čest Krvavá zuřivost Malassin plášť

Strážný anděl

Strážný anděl I
Cílová přátelská základní jednotka se stane nezranitelnou na dobu 1 kola.
Ukazatel se naplňuje poškozením přátelských jednotek a ziskem dobré morálky.

Potřeba bodů: 100
 Počet kol nabíjení:
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Strážný anděl II
Cílová přátelská základní nebo elitní jednotka se stane nezranitelnou na dobu 1 kola. 
Ukazatel se naplňuje poškozením přátelských jednotek a ziskem dobré morálky.

Potřeba bodů: 200
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

 Strážný anděl III 
Jakákoliv cílová přátelská jednotka se stane nezranitelnou na dobu 1 kola.
Ukazatel se naplňuje poškozením přátelských jednotek a ziskem dobré morálky.

Potřeba bodů: 300
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: aktivní - souboj 

Strážný anděl IV
Jakákoliv přátelská jednotka se stane nezranitelnou veškerými útoky po dobu 1 kola
a je jí také vyléčeno 23% zdraví.

Potřeba bodů: 400
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 25 Schopnost: aktivní - souboj

 

Nekromancie

Nekromancie I
Oživí přátelské nemrtvé jednotky podle velikosti vaší armády. Oživit lze základní jednotky. 
Ukazatel se naplňuje při zraňování jednotek. Přátelské ztráty generují více bodů.

Potřeba bodů: 100
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Nekromancie II
Oživí přátelské nemrtvé jednotky podle velikosti vaší armády. Oživit lze základní a elitní
jednotky. Silnější jak Nekromancie I. Ukazatel se naplňuje při zraňování jednotek. Přátelské
ztráty generují více bodů.

Potřeba bodů: 200
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

 Nekromancie III 
Oživí přátelské nemrtvé jednotky podle velikosti vaší armády. Oživit lze základní, elitní
a šampiónské jednotky. Silnější jak Nekromancie II. Ukazatel se naplňuje při zraňování
jednotek. Přátelské ztráty generují více bodů.

Potřeba bodů: 300
 Počet kol nabíjení:
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 15 Schopnost: aktivní - souboj

Nekromancie IV
Oživí přátelské nemrtvé jednotky podle velikosti vaší armády. Léčení je rozděleno mezi
přátelské nemrtvé v cílové oblasti. Silnější než Nekromancie III. Oživit lze základní, elitní
i šampiónské jednotky.

Potřeba bodů: 400
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
 Úroveň hrdiny: 25   Schopnost: aktivní - souboj 

Brány

Brány I
Vyberte jednu ze svých démonských skupin a poté zvolte místo, kam bude vyvolána skupina
démonů stejného druhu. Nejprve se objeví brána: vyvolaná skupina vyjde z brány po 1 kole.
Přivolaná skupina se vrátí do Sheogu, pokud bude původní skupina zničena. Vyvolávat lze
základní jednotky. Ukazatel se naplňuje kritickými a smolnými zásahy jednotek.

Potřeba bodů: 100
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Brány II
Vyberte jednu ze svých démonských skupin a poté zvolte místo, kam bude vyvolána skupina
démonů stejného druhu. Nejprve se objeví brána: vyvolaná skupina vyjde z brány po 1 kole.
Přivolaná skupina se vrátí do Sheogu, pokud bude původní skupina zničena. Vyvolávat lze
základní a elitní jednotky. Ukazatel se naplňuje kritickými a smolnými zásahy jednotek.

Potřeba bodů: 200
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Brány III
Vyberte jednu ze svých démonských skupin a poté zvolte místo, kam bude vyvolána skupina
démonů stejného druhu. Nejprve se objeví brána: vyvolaná skupina vyjde z brány po 1 kole.
Přivolaná skupina se vrátí do Sheogu, pokud bude původní skupina zničena. Vyvolávat lze
všechny jednotky. Ukazatel se naplňuje kritickými a smolnými zásahy jednotek.

Potřeba bodů: 300
 Počet kol nabíjení:
 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: aktivní - souboj 

Brány IV
Vyberte jednu ze svých démonských skupin a poté zvolte místo, kam bude vyvolána skupina
démonů stejného druhu. Vyvolaná skupina je silnější, objeví se okamžitě a může také
v daném kole hned jednat. Přivolaná skupina se vrátí do Sheogu, pokud bude původní skupina 
zničena. Vyvolávat lze všechny jednotky.

Potřeba bodů: 400
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 25 Schopnost: aktivní - souboj

Čest

Čest I
Všechny přátelské jednotky Svatyně získají +7 k fyzické a magické obraně po zbytek aktuálního
kola. Ukazatel se naplňuje útokem na v daném kole nezasažené nepřátelské jednotky.

Potřeba bodů: 100
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Čest II
Všechny přátelské jednotky Svatyně získají +7 k fyzické a magické obraně a +14% k maximálnímu 
zdraví po zbytek aktuálního kola. Ukazatel se naplňuje útokem na v daném kole nezasažené
nepřátelské jednotky.

Potřeba bodů: 200
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

Čest III
Všechny přátelské jednotky Svatyně získají +7 k fyzické a magické obraně, +14% k maximálnímu
zdraví a mrazivý štít, který způsobí útočníkům 2 body poškození (vodou) za každou jednotku.
Ukazatel se naplňuje útokem na v daném kole nezasažené nepřátelské jednotky.

Potřeba bodů: 300
 Počet kol nabíjení:
 Neutrální 
Úroveň hrdiny: 15  Schopnost: aktivní - souboj 

Čest IV
Všechny přátelské jednotky Svatyně získají +7 k fyzické a magické obraně, +14% k maximálnímu
zdraví a mrazivý štít, který způsobí útočníkům 2 body poškození (vodou) za každou jednotku.
Útočníci navíc budou "podchlazení".

Potřeba bodů: 400
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 25 Schopnost: aktivní - souboj

Krvavá zuřivost

Krvavá zuřivost I
Všechny přátelské jednotky Tvrze získají +5 k iniciativě po dobu aktuálního kola. Ukazatel se naplňuje
útoky jednotek. Přátelské jednotky generují více bodů.

Potřeba bodů: 100
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Krvavá zuřivost II
Všechny přátelské jednotky Tvrze získají +5 k iniciativě a +10 k fyzické síle po dobu aktuálního kola. 
Ukazatel se naplňuje útoky jednotek. Přátelské jednotky generují více bodů.

Potřeba bodů: 200
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

 Krvavá zuřivost III 
Všechny přátelské jednotky Tvrze získají +5 k iniciativě, +10 k fyzické síle a 1 oplácení po dobu
aktuálního kola. Ukazatel se naplňuje útoky jednotek. Přátelské jednotky generují více bodů.

Potřeba bodů: 300
 Počet kol nabíjení:
 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: aktivní - souboj 

Krvavá zuřivost IV
Všechny přátelské jednotky Tvrze získají +5 k iniciativě, +10 k fyzické síle a 1 oplácení po dobu
aktuálního kola. Také při útoku způsobí krátké omráčení, které zabrání oplácení.

Potřeba bodů: 400
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 25 Schopnost: aktivní - souboj

Malassin plášť

Malassin plášť I
Cílová přátelská základní jednotka Kobky se stane neviditelnou. Neviditelnost se zruší ve chvíli útoku
na nepřítele, nebo když se jednotka dostane do sousedství nepřátelské skupiny. Neviditelná skupina
způsobí o 10% poškození navíc, vyhne se oplácení, obdrží o 50% menší poškození a získá
+1 k pohyblivosti. Trvá po dobu 2 kol. Ukazatel se naplní při napadení nepřátelských jednotek,
které nemohou oplácet.

Potřeba bodů: 100
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 1 Schopnost: aktivní - souboj

Malassin plášť II
Cílová přátelská základní nebo elitní jednotka Kobky se stane neviditelnou. Neviditelnost se zruší ve chvíli 
útoku na nepřítele, nebo když se jednotka dostane do sousedství nepřátelské skupiny. Neviditelná
skupina způsobí o 10% poškození navíc, vyhne se oplácení, obdrží o 50% menší poškození a získá
+1 k pohyblivosti. Trvá po dobu 2 kol. Ukazatel se naplní při napadení nepřátelských jednotek,
které nemohou oplácet.

Potřeba bodů: 200
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 5 Schopnost: aktivní - souboj

 Malassin plášť III 
Cílová přátelská základní, elitní nebo šampiónská jednotka Kobky se stane neviditelnou. Neviditelnost
se zruší ve chvíli útoku na nepřítele, nebo když se jednotka dostane do sousedství nepřátelské
skupiny. Neviditelná skupina způsobí o 10% poškození navíc, vyhne se oplácení, obdrží o 50%
menší poškození a získá +2 k pohyblivosti. Trvá po dobu 2 kol. Ukazatel se naplní při napadení
nepřátelských jednotek, které nemohou oplácet.

Potřeba bodů: 300
 Počet kol nabíjení:
 Neutrální 
 Úroveň hrdiny: 15   Schopnost: aktivní - souboj 

Malassin plášť IV
Všechny jednotky Kobky se v cílové oblasti stanou neviditelnými. Neviditelnost
se zruší ve chvíli útoku na nepřítele, nebo když se jednotka dostane do sousedství nepřátelské
skupiny. Neviditelná skupina způsobí o 10% poškození navíc, vyhne se oplácení, obdrží o 50%
menší poškození a získá +2 k pohyblivosti. Trvá po dobu 2 kol. Ukazatel se naplní při napadení
nepřátelských jednotek, které nemohou oplácet.

Potřeba bodů: 400
Počet kol nabíjení: 1
Neutrální
Úroveň hrdiny: 25 Schopnost: aktivní - souboj

Tags: Heroes VI

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.