Heroes VI: Předměty a objekty na mapě

. Publikováno v Heroes 6. Zobrazení: 6460

Během svého putování naleznete na mapě dobrodružství mnoho různých předmětů (surovin, pokladů, artefaktů) a objektů (budov k prozkoumání a dolů).

Níže uvedená tabulka vám přehledně ukáže, na co se můžete konkrétně těšit při sebrání daného předmětu či návštěvě objektu na mapě.

Nejprve se podíváme na jednorázové předměty, tedy to, co lze sebrat jen jednou. Do této kategorie spadají i artefakty, jejichž popis najdete na této stránce.

Většinu objektů je třeba opakovaně navštěvovat (zpravidla 1 týdně), abyste získali dané bonusy či jednotky. Výjimku tvoří doly, které stačí zabrat jen jednou. Oproti předchozím dílům stačí v Heroes VI vlastnit město či pevnost, pod jejíž oblast kontroly dané doly spadají a okamžitě budou zabrány ve váš prospěch (pokud je dříve vlastnil nepřítel). Neutrální stačí navštívit jednou. Ovšem pokud jsou v oblasti kontroly nepřítele, pak po opuštění dolu připadnou takovéto doly nepříteli (máte ještě možnost důl sabotovat a přerušit produkci na týden nebo vyrabovat a získat trojnásobek denní produkce).

Přehled je rozdělen do následujících kategorií:

Poklad (suroviny) Získáte

Dřevo
Obsahuje malé množství dřeva.

Ruda
Obsahuje malé množství rudy.

Krvavý krystal
Obsahuje malé množství krvavých krystalů.

Zlato
Obsahuje několik set až tisíc zlata.
  
Táborový oheň
Náhodně přidá suroviny a občas zde můžete nalézt i artefakt

Pokladnice
Nabídne výběr mezi zlatem či zkušenostmi.
Občas zde můžete nalézt artefakt.

Kostra
Můžete zde nalézt náhodné suroviny a občas i artefakt.

Pokladnice
Nabídne výběr mezi zlatem či zkušenostmi.
Občas zde můžete nalézt artefakt.

Trosky
Můžete zde nalézt náhodné suroviny a občas i artefakt.

Doly Získáte
  
Pila
+2  denně.

Důl na rudu
+2  denně.

Důl na krystaly
+1  denně.

Důl na zlato
 +500  denně. 

Objekty na souši Popis
  
Aréna
Abyste získali bonus, musíte porazit armádu, ukrývající se v aréně. Souboj je pouze cvičný, takže pokud zvítězíte 
všechny ztracené jednotky se k vám po boji vrátí.

+2 k fyzické síle nebo +2 k fyzické obraně hrdiny (jednorázově).
+150 k reputačním bodům krve / slz (+25 pokud hrajete kampaň).

Tajemná knihovna

Podle úrovně hrdiny, který do ní vstupuje, přidává následující:

  • úroveň 1-10: +1 k magické síle nebo +1 k magické obraně
  • úroveň 11-20: +2 k magické síle nebo +2 k magické obraně
  • úroveň 21-30: +3 k magické síle nebo +3 k magické obraně

+150 k reputačním bodům krve / slz (+25 pokud hrajete kampaň).


Výrobce zbraní

+1 k fyzické síle hrdiny (jednorázově).


Výrobce zbroje

+1 k fyzické obraně hrdiny (jednorázově).


Krystal moci

+1 k magické síle hrdiny (jednorázově).


Krystal odhalení

+1 k magické obraně hrdiny (jednorázově).


Kámen osvícení

+2500 ke zkušenostem hrdiny (jednorázově).


Svatyně Sedmého draka

Za poplatek navýší úroveň hrdiny (jednorázově).

Cena: 11.000  +


Pán vzpomínek

Za poplatek zresetuje schopnosti hrdiny.

Cena: 5000 


Socha anděla

+5 k magické síle a +5 k morálce hrdiny na týden.


Slepá panna

+5 k osudu hrdiny do příští bitvy.


Socha kentaura

+5 k pohybu a +10% k poškození z dálky.


Socha gryfa

+20% zdraví všem vašim létajícím jednotkám na jeden týden.


Socha démona

+5 k fyzické síle a +5 ke štěstí hrdiny na týden.


Pekelná výheň

+5 k fyzické síle a +5 k magické síle hrdiny na týden.


Dračí uzel

Zdvojnásobí základní manu hrdiny na týden.


Dračí žíla

Jednou týdně obnoví všechnu manu hrdiny.


Svatyně Matky země

+10% ke zdraví vašich jednotek do další bitvy.


Svatyně chrabrosti

+1 k pohybu a +5 k morálce hrdiny na týden.


Svatyně zmrzlé perly

+10 k iniciativě na týden.


Arkathova pečeť

+5 k fyzické obraně a +5 k magické obraně hrdiny na týden.


Lapač duší

+10 k magické síle hrdiny na týden.


Oltář magického
 přerušení

Vaše jednotky získají imunitu vůči magii na první tři kola v následující bitvě.


Kotel na duševní jed

V příštím boji otráví všechny nepřátelské jednotky. Každé kolo utrpí 50 bodů poškození temnotou a sníží
iniciativu o 5. Otrava vyprchá za 3 kola.


Sběr věřících

+5 k magické síle a +5 k vedení hrdiny do další bitvy.


Socha odhalení

Odhalí cílovou oblast na mapě dobrodružství.


Oltář zkázy

Na začátku bitvy sešle ničivou ohnivou bouři na nepřátelské jednotky.


Stopa chaosu

Na začátku další bitvy se na bojišti objeví Červ z pekel, který náhodně pohltí malou nepřátelskou jednotku
a začne ji trávit. Nepřítel může tohoto červa zničit, aby zachránil jednotku před smrtí.


Ashiny přesýpací
hodiny

Hrdina se bude pohybovat o 20% rychleji a iniciativa nepřátelských jednotek v příští bitvě klesne o 10.


Pole zkázy

Fyzické poškození a zdraví všech nepřátelských žijících jednotek je v příští bitvě sníženo o 10.


Chrám meditace

+5 k fyzické síle a +10 k iniciativě v příští bitvě.


Svatyně živelné vody

Vaše jednotky získají vodní štít, jsou-li v příští bitvě zraněny.


Sál nájezdníků

Lze zabrat. Vlastník obdrží zlato za každý vyhraný boj. Více sálů násobí tento bonus.


Dům válečné stezky

Lze zabrat. Vlastník obdrží bonus k pohybu za každý vyhraný boj. 


Shromažďovací prapor

+5 k osudu a +5 k vedení hrdiny do další bitvy. Navíc přidá +5 bodů pohybu.


Stáje

Navýší pohyb hrdiny o +5 do konce týdne.


Loděnice

Hrdina si může zakoupit loď pro pohyb na moři.

Cena: 1000  + 10 


Maják

Lze zabrat. Navýší pohyb vašich hrdinů po moři.


Brána do podzemí

Po vstupu přesune hrdinu do podzemí.


Výstup z podzemí

Umožní hrdinův vystoupat na povrch z podzemí.


Duševní brána
(obousměrná)

Přesune hrdinu k další obousměrné duševní bráně (je možné se vrátit zpět).


Duševní brána
(jednosměrná)

Přesune hrdinu k východu z jednosměrné duševní bráně (není možné se vrátit zpět).


Východ z duševní
brány

Slouží pouze jako výstup z jednosměrné duševní brány, nelze do něj vstoupit.


Krematorium

Oblast kolem krematoria bude pro nepřátelské hrdiny zahalena temným příkrovem.


Observatoř

Odhalí okolní oblast (zdarma).


Úkryt

Pokud hrdina setrvá uvnitř, nemůže na něj nepřítel zaútočit.


Cvičiště

Za poplatek můžete vylepšit své jednotky.

  • základní: 75% z ceny
  • elitní: 150% z ceny
  • šampiónské: 225% z ceny

Obchod s artefakty

Hrdina může nakupovat a prodávat artefakty.

Objekty na moři Popis
  
Bójka
+10 k morálce hrdiny do příští bitvy.

Slepá panna
+5 k osudu hrdiny do příští bitvy.

Vodní vír
Přenese hrdinu k dalšímu vodnímu víru.

Loď
Slouží pro cestování po vodních plochách.

Hrdinové Svatyně mohou cestovat po vodě i bez lodi, pokud mají v armádě pouze obojživelné jednotky. 

Místa bojů Popis
  
Barbarský tábor
Hrdina se musí utkat se strážci, aby získal jejich poklad.

Stráže: základní a elitní jednotky Tvrze.

Pevnost Temných elfů
Hrdina se musí utkat se strážci, aby získal jejich poklad.

Stráže: základní a elitní jednotky Kobky.

Pekelná brána
Hrdina se musí utkat se strážci, aby získal jejich poklad.

Stráže: základní a elitní jednotky Pekla.

Pyramida
Hrdina se musí utkat se strážci, aby získal jejich poklad.

Stráže: základní a elitní jednotky Nekropole.

Ruiny
Hrdina se musí utkat se strážci, aby získal jejich poklad.

Stráže: náhodné jednotky z náhodné frakce.

Dračí utopie
Legendární poklad je střežen mocnými draky a jen hlupák by se opovážil rušit jejich klid. 

Stráže: různé druhy draků.

Ztroskotaná galeona
Hrdina se musí utkat se strážci, aby získal jejich poklad.

Stráže: Duchové a Spektry.

Líhně Rekrutuje
  
Živelný soutok
Každý týden umožňuje najmout elementály.

     

Zvěřinec
Každý týden umožňuje najmout ostatní neutrální jednotky.

   

Azyl
 

Pevnost Azylu
Poskytuje pevnost se základními hradbami. Pokud je zabrána, vytvoří kolem sebe oblast kontroly, pod níž budou
spadat všechny doly a líhně v okolí. Pokud je transformována na vaší frakci, přináší denně 500  (jinak jen 250). 

Kasárna
Zvýší týdenní produkci základních jednotek Azylu, které je zde možno i najmout.

  

Pevnost
Zvýší týdenní produkci elitních jednotek Azylu, které je zde možno i najmout.

  

Chrám nebes
Zvýší týdenní produkci šampiónské jednotky Azylu, kterou je zde možno i najmout.


Nekropole
 

Pevnost Nekropole
Poskytuje pevnost se základními hradbami. Pokud je zabrána, vytvoří kolem sebe oblast kontroly, pod níž budou
spadat všechny doly a líhně v okolí. Pokud je transformována na vaší frakci, přináší denně 500  (jinak jen 250).

Hrobka
Zvýší týdenní produkci základních jednotek Nekropole, které je zde možno i najmout.


Krypta
Zvýší týdenní produkci elitních jednotek Nekropole, které je zde možno i najmout.

  

Mauzoleum smrti
Zvýší týdenní produkci šampiónské jednotky Nekropole, kterou je zde možno i najmout.


Peklo
 

Pevnost Pekla
Poskytuje pevnost se základními hradbami. Pokud je zabrána, vytvoří kolem sebe oblast kontroly, pod níž budou
spadat všechny doly a líhně v okolí. Pokud je transformována na vaší frakci, přináší denně 500 (jinak jen 250).

Spalující jezírka
Zvýší týdenní produkci základních jednotek Pekla, které je zde možno i najmout.

  

Pekelné komnaty
Zvýší týdenní produkci elitních jednotek Pekla, které je zde možno i najmout.

  

Síně nenasytnosti
Zvýší týdenní produkci šampiónské jednotky Pekla, kterou je zde možno i najmout.


Svatyně
 

Pevnost Svatyně
Poskytuje pevnost se základními hradbami. Pokud je zabrána, vytvoří kolem sebe oblast kontroly, pod níž budou
spadat všechny doly a líhně v okolí. Pokud je transformována na vaší frakci, přináší denně 500 (jinak jen 250).

Korálová jeskyně
Zvýší týdenní produkci základních jednotek Svatyně, které je zde možno i najmout.

  

Korálový oltář
Zvýší týdenní produkci elitních jednotek Svatyně, které je zde možno i najmout.

  

Hadí oltář
Zvýší týdenní produkci šampiónské jednotky Svatyně, kterou je zde i možno najmout.


Tvrz
 

Pevnost Tvrze
Poskytuje pevnost se základními hradbami. Pokud je zabrána, vytvoří kolem sebe oblast kontroly, pod níž budou
spadat všechny doly a líhně v okolí. Pokud je transformována na vaší frakci, přináší denně 500 (jinak jen 250).

Oltář poskoků
Zvýší týdenní produkci základních jednotek Tvrze, které je zde i možno najmout.

  

Oltář mistrů
Zvýší týdenní produkci elitních jednotek Tvrze, které je zde i možno najmout.

  

Sluj kyklopů
Zvýší týdenní produkci šampiónské jednotky Tvrze, kterou je zde i možno najmout.


Kobka 

Pevnost Kobky
Poskytuje pevnost se základními hradbami. Pokud je zabrána, vytvoří kolem sebe oblast kontroly, pod níž budou
spadat všechny doly a líhně v okolí. Pokud je transformována na vaší frakci, přináší denně 500 (jinak jen 250).

Temný útes
Zvýší týdenní produkci základních jednotek Kobky, které je zde i možno najmout.

  

Temná mohyla
Zvýší týdenní produkci elitních jednotek Kobky, které je zde možno i najmout.

  

Temná věž
Zvýší týdenní produkci šampiónské jednotky Kobky, kterou je zde možno i najmout.

Tags: Heroes VI

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.