Heroes VII: Azyl (Haven)

. Publikováno v Heroes 7. Zobrazení: 9445

Rytíři a kněží Svaté říše uctívají Elratha, dračího boha Světla. Jejich cílem je vést život hodný Elrathových ideálů Pravdy a Čistoty, přetvářet svět k jeho obrazu a šířit jeho posvátné Světlo.

Svatá říše vznikla z bezpočtu handrkujících se klanů uctívajících Ylatha, draka Vzduchu. Ronan Velký, nejvyšší král z rodu Sokolů, klany sjednotil díky svým okouzlujícím vůdcovským schopnostem, geniálnímu vyjednávání a několika politickým sňatkům. Jakmile měl zemi pod palcem, vyhlásil založení Sokolí říše, a prohlásil se za dědičného císaře.

Andělé čelící zániku své rasy přesvědčili Briana, pravnuka Ronana Sokola, aby konvertoval svou křehkou Říši v mocný národ pod vládou tvrdého a nelítostného Draka světla.


Spravedlivost
Díky pevné víře a soudržnosti mají vojska Svaté říše záviděníhodnou morálku,
jež se v boji stává mocnou zbraní a nezřídka kdy se může zdát, že vojska Azylu
útočí dvakrát častěji než protivníci.

Čest a povinnost
Kavalérie tvoří těžké úderné jednotky Svaté říše, které jsou podpořené těžkou
pěchotou a střeleckými jednotkami. Říše se rovněž může spolehnout na mocné
bytosti, jako jsou andělé či gryfové.

Mistři obrany
Jednotky Azylu vynikají v obraně a vynikají tím, že snadno donutí mít nepřátele
přesně tam, kde oni sami chtějí. Dlouhé boje vyhrávají díky své silné obraně
a schopnosti odolávat nepřátelům, zatímco si šetří síly vlastních jednotek
k rozhodujícímu úderu.

Nositelé světla
Ač má přístup k většině magických škol, Azyl především spoléhá na moc Světla,
svaté magie Elratha a jeho ideálů pravdy, spravedlnosti a dokonalosti. Světlo osvítí
ctnostné ale oslepí a spálí bezbožné. Může léčit své služebníky a je-li zapotřebí,
i je přivést zpět k životu.

(klikněte pro plné rozlišení)

Budova Cena Požadavky Popis

Vesnická sněmovna
- - Umožňuje vám stavět další budovy ve městě. Poskytuje 500  denně.

Městský výbor
 1000 Vesnická sněmovna
Úroveň města: 3
Poskytuje dalších 500  denně.

Městská radnice
 5000 Městský výbor
Úroveň města: 9
Poskytuje dalších 1000  denně.

Kapitol
 10.000  10  10 Městská radnice
Úroveň města: 15
Poskytuje dalších 2000  denně. Můžete mít pouze jeden kapitol.

Opevnění 1. úrovně
 800  10  15 Kovárna
Úroveň města: 3
Vybaví město hradbami a branami pro obléhací boje a místní gardou
tvořenou Ochránci a Střelci z kuše.

Opevnění 2. úrovně
 800  5  5 Opevnění 1. úrovně
Úrovně města: 6
Zvyšuje zásahové body hradeb a brány v obléhacích bojích.
Přidá do místní gardy Strážce a Kaplany.
Zvyšuje kapacitu místní gardy a přírůstek jejích jednotek.

Opevnění 3. úrovně
 800  5  5 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 15
Rozšíří maximální kapacitu a zvýší přírůstek stávající místní gardy.

Příkop
 400  2 Opevnění 1. úrovně
Úroveň města: 1
Vybaví město příkopem pro obléhací boje.

Šampiónská strážnice
 1000  5  5 Opevnění 1. úrovně
Úroveň města: 9
Zvyšuje kapacitu jednotek v místní gardě.
Pokud je ve městě postaven šampiónský příbytek, místní garda bude posílena
o 1 příslušnou šampiónskou jednotku až do maximální kapacity 5 jednotek.

Dělostřelecká střelnice
 400  10 Opevnění 2. úrovně
Úroveň města: 12
Vybaví město 2 věžemi pro obléhací boje.

Sál hrdinů
 500  5 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost najímat a oživovat poražené hrdiny.

Tržiště
 500 Úroveň města: 1 Poskytuje možnost obchodovat se surovinami.

Surovinové silo
 3000  2  2 Tržiště
Úroveň města: 6
Poskytuje 1 , 1 , 1  nebo 1  denně.

Městský portál
 500  2  2  2 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 6
Poskytuje kouzlo Okamžitého odvolání všem hrdinům navštěvujícím město.
Umožňuje hrdinům s tímto kouzlem teleportovat se do tohoto města, pokud
jim toto město bude nejblíže.

Kovárna
 500  5 Úroveň města: 1 Výroba válečných jednotek.
Poskytuje možnost nakupovat Balisty azylu.


Elrathův klášter
 500  2 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 3
Výroba válečných jednotek.
Umožňuje nakupovat Léčitelské sestry v okně obrazovky města.


Cech zlodějů
 500  5 Úroveň města: 12 Poskytuje možnost nakupovat informace o vašich soupeřích.
 
Magický cech úrovně 1
 1000  5  5 Úroveň města: 3 Poskytuje v tomto městě 5 náhodných kouzel 1. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě.

Magický cech úrovně 2
 1000  5  5  1  1  1  1 Magický cech úrovně 1
Úroveň města: 6
Poskytuje v tomto městě 4 náhodná kouzla 2. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 3
 1000  5  5  3  3  3  3 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 9
Poskytuje v tomto městě 3 náhodná kouzla 3. úrovně.
Ta se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Magický cech úrovně 4
 1000  5  5  5  5  5  5 Magický cech úrovně 3
Úroveň města: 15
Poskytuje v tomto městě 1 náhodné kouzlo 4. úrovně.
To se naučí všichni hrdinové na návštěvě, kteří splňují požadavky.

Alchymistova laboratoř
 3000  2  2 Magický cech úrovně 2
Úroveň města: 9
Poskytuje 1  denně.

Chorál věřících
 500  5 Úroveň města: 3 Veškerá kouzla světla hrdiny sesílaná v oblasti kontroly jsou sesílána na příští
vyšší úrovni magie světla hrdiny.

Ambasáda
 1000  5 Úroveň města: 3 +15% k šanci na úspěšné vyjednávání s neutrálními armádami v oblasti kontroly.

Koňské stáje
 1000  5 Úroveň města: 3 +5 k pohyblivosti do konce týdne.

Elrathova nekonečná
laskavost
 4000  5  5  5  5  5  5
Ashina slza
Úroveň města: 15
Poskytuje 5000  denně a zvyšuje přírůstky jednotek v tomto městě o 50%.
Po každé bitvě se 10% vašich ztrát oživí.

V druhé tabulce najdete výčet budov pro najímání jednotek (tzv. líhně) a speciální budovy pro navýšení přírůstku:

Budova Cena Požadavky Popis

Kasárna
 800 Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Ochránce s přírůstkem 21 jednotek týdně.


Posádková kasárna
 1400  5
Kasárna
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Ochránce na Legionáře.


Kancelář náborčího
 800 Kasárna
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Ochránců a Legionářů o +21.

 

Střelecká věž
 1000  5
Úroveň města: 1 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Střelce z kuše s přírůstkem 20 jednotek týdně.


Věž elitních střelců
 1500  10 Střelecká věž
Úroveň města: 1
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Střelce z kuše na Elitní střelce.


Střelnice
 1000 Střelecká věž
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Střelců z kuše a Elitních střelců o 20 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Jatka.

Doupě stvůr
 1000  5
Úroveň města: 3 Základní příbytek.
Umožňuje najímat Pravlky s přírůstkem 10 jednotek týdně.


Doupě bestií
 1500  5  5
Doupě nestvůr
Úroveň města: 3
Vylepšení základního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Pravlky na Alfa vlky.


Jatka
 1000  5
Doupě stvůr
Úroveň města: 6
Vylepšení základního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Pravlků a Alfa vlků o 10 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Střelnice.

Převorství
 2500  5  1  1  1  1
Elrathův kláštěr
Sbor věřících
/
Ambasáda
Úroveň města: 6
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kaplany s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Katedrála světla
 3750  2  2  2  2
Převorství
Úroveň města: 6
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kaplany na Opaty.


Klášter
 2500  10
Převorství
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kaplanů a Opatů o 6 týdně.

 

Strážná věž
 3000  10  5
Úroveň města: 9 Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Strážce s přírůstkem 6 jednotek týdně.


Věž spravedlnosti
 4500  5  5  5
Strážná věž
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Strážce na Soudce.


Důstojnické ubikace
 3000  5  5
Strážná věž
Úroveň města: 9
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Strážců a Soudců o 6 týdně.

 

Cvičiště
 6500  10  10
Koňské stáje
Úroveň města: 12
Elitní příbytek.
Umožňuje najímat Kavalíry s přírůstkem 2 jednotek týdně.


Kolbiště
 10.000  10  5
Cvičiště
Úroveň města: 12
Vylepšení elitního příbytku.
Umožňuje vylepšovat Kavalíry na Kyrysníky.


Turnajová aréna
 6500   10
Cvičiště
Úroveň hrdiny: 15
Vylepšení elitního příbytku.
Zvyšuje přírůstek Kavalírů a Kyrysníků o 2 týdně.

 

Postavením této budovy nebudete moci postavit: Stanoviště náborčího.

Sály cti
 12.000  5  10  5  5
Převorství
Strážná věž
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Landsknechty s přírůstkem 1 týdně.Postavením této budovy nebudete moci postavit: Transept nebes.

Sály slávy
 13.500  5  10  10
Sály cti
Úroveň města: 15
Vylepšení šampiónského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Landsknechty na Mistry meče.


Transept nebes
 12.000  5  10  10
Převorství
Strážná věž
Úroveň města: 15
Šampiónský příbytek.
Umožňuje najímat Serafy s přírůstkem 1 jednotky týdně.


Transept ráje
 15.000  5  10  10
Transept nebes
Úroveň města: 15
Vylepšení šampionského příbytku.
Umožňuje vylepšovat Serafy na Nebesany.


Stanoviště náborčího
 6000  15  5
Kancelář náborčího
Úroveň města: 15
Budovy zvyšující přírůstek v tomto městě také zvyšují přírůstek
ve vnějších příbytcích v oblasti kontroly města.
Ochránce

Legionář
 
1-2 1-2
2 5
8 8
14 17
5 5
17 19
15 15
0 0
- -
43 56
Císařští ochránci jsou páteří říšské armády. Jsou vyzbrojeni kopím a štítem
a často se vyskytují na frontové linii, kde neúnavně pochodují vstříc nepříteli.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Legie jsou zkušení vojáci pečlivě vybraní z řad císařské gardy. Úkolem legie je
hlídkovat na hranicích Říše a bránit její stanoviště hluboko na nepřátelském
území, například v horách Dračí stezky nebo v pouštích Sahaaru. Tito vojáci
jsou nesmírně disciplinovaní a na bojišti ani na okamžik nezaváhají.
          Obrana štítem: Sousedící přátelské jednotky utrpí pouze 25% poškození zásahy zblízka a z dálky, přičemž legionář také obdrží 25% tohoto poškození.
Střelec z kuše

Elitní střelec
 
1-3 2-3
1 5
2 8
11 12
3 3
11 12
10 10
0 0
50% 100%
45 59
Střelců z kuše Svaté říše se bojí řadoví vojáci i rytíři. Jejich smrtící reputace
pochází z neskutečné síly, kterou mají ve svých zbraních ukrytou. Šíp
vystřelený z kuše údajně dokáže probít i trpasličí dračí ocel.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Elitní střelci se stali mistry v ovládání kuše a naučili se, jak svých silných šípů
využívat na maximum. Jejich průrazných šípů se bojí všichni nepřátelé, a to
dokonce i ti, co stojí za primárním cílem.
          Průrazná střela: Jednotka vystřelí na VŠECHNY jednotky v řadě.
Pravlk

Alfa vlk
 
3-6 4-6
4 4
2 2
21 25
5 6
27 32
15 15
0 0
- -
110 143
Velcí vlci patří ve Svaté říši mezi nejobávanější predátory divočiny.
Krutí válečníci Vlčího vévodství si toto krvežíznivé zvíře zvolili do znaku
a naučili se z nich cvičit efektivní, i když trochu nespolehlivé společníky
k loveckým výpravám, a samozřejmě také k boji.
základní
jednotka
vylepšená
základní
jednotka
Po desetiletích křížení vznikli dominantní vlci, kteří jsou větší, odolnější
a celkově agresivnější. Tato svalnatá zvířata se po vypuštění na bojiště
nezastaví, dokud se nezakousnou do masa nepřátel.
Neomezené oplácení: Jednotka oplácí vždy, když k tomu má příležitost.         Neomezené oplácení: Jednotka oplácí vždy, když k tomu má příležitost. Divoká zteč: Jednotka útočí na cílovou jednotku bez omezení svého dosahu pohyblivosti a bez možnosti oplácet. Udeří s bonusem +5 k útoku, ale její obrana je snížena na 0 až do dalšího kola. Lze aktivovat jen jednou za bitvu.
Kaplan

Opat
 
6-9 7-11
6 6
9 13
28 35
4 4
15 18
15 15
0 0
50% 50%
334 434
Kaplani jsou bojovými kněžími Elratha. Proti bezvěrcům a těm, kdo ohrožují
Církev světla, bojují bez zaváhání. Na bojišti se o sebe dokáží bez problémů
postarat, ale jejich hlavní rolí je soustředit sílu Světla k ochraně svých
spojenců.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Opati jsou zkušenými bojovými kněžími, kteří se v řadách kaplanů obzvláště
vyznamenali. Tyto fanatiky pohání vyšší síla při ničení všech, kdo se odmítnou
sklonit před Elrathem.
Aura očisty: Jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +4 k obraně a ztratí na začátku svého kola náhodný negativní efekt.         Aura očisty: Jednotka a sousedící přátelské jednotky mají +4 k obraně a ztratí na začátku svého kola náhodný negativní efekt. Oplácení na dálku: Jednotka může oplácet útoky z dálky svými vlastními útoky z dálky, pokud není v dosahu útoku zblízka.
Strážce

Soudce
 
7-12 7-12
9 9
9 9
44 44
4 5
24 28
10 10
0 0
- -
334 434
Strážci víry vždy byli součástí vojenské historie Říše, ale na výsluní se dostali
během vlády císařovny Maeve, kdy si získali pověst jedněch
z nejnebezpečnějších jednotek Svaté říše. Vyjma svého štítu jsou jen lehce
obrnění a v bitvě se spoléhají především na svou rychlost a šermířské
schopnosti.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
Soudci se nebojí žádného člověka ani démona a vždy je najdeme v čele útoku,
kdy se prosekávají obranou nepřátel a otevírají cestu pro postup zbytku
armády. V boji zblízka budou vždy krýt záda svým spojencům a hledat
příležitosti k obchvatu nepřátel.
Příležitostné oplácení: Jednotka získá možnost volného oplácení na sousedící nepřátelskou jednotku, která útočí na jinou přátelskou jednotku.         Příležitostné oplácení: Jednotka získá možnost volného oplácení na sousedící nepřátelskou jednotku, která útočí na jinou přátelskou jednotku. Rozseknutí: Jednotka vždy udeří dvakrát. Napadené jednotky mají příležitost po prvním útoku oplácet.
Kavalír

Kyrysník
 
18-23 20-25
10 10
12 14
105 115
6 7
26 30
10 10
0 10
- -
1300 1690
Kavalíři jsou útočnými vojáky Svaté Gryfí říše. Jezdí na silných obrněných
koních, a tak nejlépe vyniknou ve chvíli, kdy se mohou na nepřítele
z velké dálky rozjet.
elitní
jednotka
vylepšená
elitní
jednotka
V pěších jednotkách nic nevzbudí větší strach než útok kyrysníků. Tito elitní
rytíři si razí cestu ozbrojenými řadami nepřátel a vojáky zadupávají pod
kopyty a drtí silou mocných zbraní.
Výpad: Jednotka zaútočí s bonusem +2 k útoku za každé pole překročené před útokem.         Výpad: Jednotka zaútočí s bonusem +2 k útoku za každé pole překročené před útokem. Rána: Kritické zásahy jednotky nelze oplácet a navíc způsobí, že napadená jednotka bude až do konce svého dalšího kola neschopna jednat.
Landsknecht

Mistr meče
 
60-69 69-81
25 28
23 26
390 450
5 5
15 19
20 20
0 0
- -
5500 7150
1 2
- 1
Landsknechti se poprvé objevili ve Vlčím vévodství. Jejich jméno ve starém
vlčím dialektu znamená “služebníci země”. Jsou chráněni těžkými zbrojemi
a jejich výzbroj tvoří dvousečné meče. Landsknechti nepochybně patří mezi
nejlepší válečníky Vlčího vévodství a dost možná i celé Svaté říše.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Mistry meče se mohou stát pouze největší, nejtvrdší a nejodolnější
landsknechti. Jejich výcvik probíhá v nejdrsnějších lesích a zamrzlých
kopcích Vlčího vévodství. Mistři meče jsou živoucími meči Elratha
a ztělesněním Draka moci a hněvu.
Rozmach: Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v daném úhlu kolem cílové jednotky.         Rozmach: Jednotka zasáhne všechny sousedící nepřátelské jednotky v daném úhlu kolem cílové jednotky. Nezdolnost: Jednotka je imunní vůči negativním efektům ovlivnění mysli. Je imunní vůči snížení morálky a okouzlení a ignoruje při napadení obličej strachu.
Serafín

Nebesan
 
55 68
20 20
24 28
450 480
6 7
21 23
10 20
0 0
- -
5500 7150
1 2
- 1
Andělé světla jsou úchvatní svým vzhledem a dokonalostí. Jsou vyšší než lidé,
daleko krásnější a mají kolem sebe auru moci a sebedůvěry. Serafové jsou
zase menší a mají více lidské vzezření. Nicméně jejich přítomnost na bojišti je
dostatečná k tomu, aby se v srdcích vojáků objevila naděje a odhodlání.
šampiónská
jednotka
vylepšená
šampiónská
jednotka
Nebesané jsou šampióny mezi serafy. Není náhoda, že často nesou jména po
legendárních andělech padlých za Válek starších… Nebesané jsou nesmírně
zručnými bojovníky a vyznačují se absolutním hrdinstvím a nebojácností.
Své zvládnutí Světla pak využívají k léčení spojenců a jejich navracení
k životu z pokraje smrti.
Aura čistoty: Jednotka a sousedící přátelské jednotky jsou imunní vůči negativním efektům magie.         Aura čistoty: Jednotka a sousedící přátelské jednotky jsou imunní vůči negativním efektům magie. Oživení: Okamžitě vyléčí a oživí cílové přátelské jednotky za 250 bodů zdraví (bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty).


Léčivá sestra
 
0
0
5
300
0
11
0
0
-
500
podpůrná
válečná
jednotka
Elrathovy sestry zasvětily svůj život uctívání Draka světla. Tyto ženy jsou
vybrány pro své duchovní nadání a svůj život věnují přinášení světla
a tepla všem potřebným. Ve válečných dobách chodí za armádami,
aby se staraly o raněné. Sestry jsou považovány za Elrathem požehnané
a mají velkou léčivou moc. Někdy zvládnou hotové zázraky.
    Vyléčení: Vyléčí cílovou přátelskou jednotku (bez vlivu na: nemrtvé a konstrukty). Dokonalé válečnictví odemyká: Léčitelská sestra také oživí padlé přátelské jednotky. Síla léčení: 1. úroveň = 30 životů, 2. úroveň = 50 životů, 3. úroveň = 100 životů, 4. úroveň = 150 životů a 5. úroveň = 250 životů.


Balista azylu
 
16-24
5
10
250
0
19
0
0
100%
1000
útočná
válečná
jednotka
Balisty jsou běžnými lidmi často označovány za “velké kuše”. Jsou to válečné
stroje určené k vrhání těžkých projektilů (obvykle velkých šípů, kůlů nebo
kamenů) proti vzdáleným cílům. Balisty se na bojišti často používají proti
nejohromnějším nepřátelům.
    Síla poškození: 1. úroveň = 16-24, 2. úroveň = 29-41, 3. úroveň = 38-52,
4. úroveň = 42-58 a 5. úroveň = 60-80.


Katapult
 
75-115
0
12
3900
0
100
0
0
100%
-
obléhací
válečná
jednotka
Katapulty patří mezi hlavní obléhací stroje již od dob starobylých Shantiriů.
Jejich konstrukce se sice liší (některé se spoléhají na náhlé uvolnění napětí
v dřevěných trámech nebo kroucených lanech, jiné využívají protizávaží),
ale účel je vždy stejný: Vrhnout velký kámen na nepřátelské hradby.
    Síla poškození: 1. úroveň = 75-115, 2. úroveň = 100-150, 3. úroveň = 135-195,
4. úroveň = 180-240 a 5. úroveň = 245-285.

 

Tags: Heroes VII

Komentáře   

#2 LordGraa 2015-10-24 22:20
Jo na "krafiku" jsem já majstr :lol:
#1 Antalyan 2015-10-24 15:10
Krásné krafické zpracování stránky :D

Komentovat články mohou pouze registrovaní uživatelé. Zaregistrujte se / přihlašte se na stránkách pro odesílání komentářů.